Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

In de pilotfase is besloten dat 185 krantentitels niet bewaard hoeven te worden bij de UvA en dat levert circa 100 meter vrije plankruimte op. Met de deselectie van kranten wordt naar verwachting uiteindelijk 1,5 km vrije ruimte gecreëerd. Op dit moment worden de overige 2600 krantentitels van de Bibliotheek beoordeeld door de betreffende informatiespecialisten en conservatoren.

Volgens de planning is de deselectie begin april afgerond. Afbeelding: Monique Kooijmans
Volgens de planning is de deselectie begin april afgerond. Afbeelding: Monique Kooijmans

De reductie betreft materiaal dat al aanwezig is bij andere wetenschappelijke bibliotheken in Nederland en niet van belang is voor onderwijs en onderzoek aan de UvA. Uitgangspunt is dat de collectie van de UvA onderdeel uitmaakt van de (wetenschappelijke) Collectie Nederland waarvoor de gezamenlijke universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek afspraken hebben gemaakt over wie wat bewaart

Tot nu toe zijn er 185 krantentitels uit de UvA-collectie verwijderd. Circa vijftig titels worden overgedragen aan andere organisaties en de overige titels worden op dit moment afgestoten. Dit heeft circa 100 meter vrije plankruimte opgeleverd.

De overige 2600 krantentitels worden geanalyseerd door de betreffende informatiespecialist. Na deze eerste beoordeling volgt die van de Taakgroep-Acquisitie van het Allard Pierson, die de lijst nog eens bekijkt, maar dan vanuit een erfgoedperspectief.

Gereed in de zomer

Volgens de planning is dit begin april afgerond, waarna een periode volgt waarin wordt nagegaan of er bij andere organisaties interesse is voor de krantentitels die worden afgestoten.

Vanaf begin juni zal dan de afvoer van de resterende kranten beginnen, dit loopt tot circa eind juni. De verwachting is dat de deselectie van de krantentitels circa 1500 meter vrije plankruimte zal opleveren in het IWO-depot.

Project Ruimtegebruik Depots

Het ruimtegebruik van de UvA-collecties in het depot wordt in drie jaar met twintig procent teruggebracht en de achterstanden in het catalogiseren van archieven en krantencollecties worden ingehaald. Dit plan moet leiden tot een efficiënter ruimtegebruik van het magazijn, wat zowel een kostenreductie als een verbetering van de dienstverlening zal betekenen.

Vragen?  Neem contact met de Bibliotheek op.