Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Onlangs heeft de Universiteitsbibliotheek de publicatieomgeving voor scripties UvA Scripties, voorheen Scripties Online, vernieuwd. De webpagina met facultaire informatie over het publiceren van scripties is eveneens geüpdatet. Deze werkzaamheden zijn een vervolg op de implementatie van de nieuwe, deels geharmoniseerde scriptieworkflow in Canvas volgens welke scriptievakken nu worden ingericht.

Student aan het werk achter de computer
Foto: Monique Kooijmans

Vernieuwd is:

  • de website UvA Scripties, voorheen Scripties Online;
  • de webpagina Scripties publiceren, inclusief informatie over beeldrecht, een voorbeeld van de Canvas-vragenlijst en een instructievideo;
  • de deels geharmoniseerde inrichting van  scriptievakken in Canvas.

UvA Scripties

De website UvA Scripties toont alle scripties waarvan de auteurs, UvA-studenten, hebben aangegeven dat deze online gepubliceerd mogen worden. De scripties in UvA Scripties zijn via zoekmachines als Google vindbaar en daardoor wereldwijd te raadplegen. Studenten bepalen zelf of hun scriptie gepubliceerd mag worden. De UvA stimuleert open access publicatie van scripties om kennis met de maatschappij te delen en inzicht te geven in het onderwijs aan de UvA.

Tips bij het schrijven en publiceren van scripties

De Bibliotheek benadrukt dat studenten bij het schrijven van hun scriptie extra aandacht dienen te besteden aan de regels en richtlijnen omtrent overnames van werk van anderen en het gebruik van beeld van anderen. Aansluitend op de vernieuwde site UvA Scripties is de informatiepagina Scriptie publiceren op de bibliotheekwebsite herschreven en aangevuld met informatie over beeldrecht en het AuteursrechtInformatiePunt (AIP). Daarnaast is er een voorbeeld van de Canvas-vragenlijst ten behoeve van publiceren toegevoegd. Studenten die een scriptievak volgen dienen zo’n vragenlijst in te vullen in Canvas voordat zij de definitieve versie van hun scriptie inleveren. Tot slot is op de pagina per faculteit aangegeven wat het scriptiebeleid is en waar de student met vragen terecht kan.

Scriptieworkflow

Met de implementatie van de scriptieworkflow in Canvas is het complete scriptiedossier van de student gedurende het proces beschikbaar voor betrokkenen. Met de Canvas-scriptieworkflow behoren uitdagingen van versiebeheer, dubbele opslag en overbodig handwerk tot het verleden. In geval van publicatie worden scripties automatisch doorgezet naar de publicatieomgeving van de Bibliotheek.

Meer informatie