Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Onlangs is een template in Canvas beschikbaar gesteld voor de inrichting van scriptievakken in Canvas. Het gebruik van dit template borgt dat de definitieve versie van een scriptie wordt gecontroleerd op plagiaat, beoordeeld, gepubliceerd met in achtneming van het auteursrecht en vervolgens zeven jaar bewaard met het beoordelingsformulier.

scriptieworkflow
Illustration from Norwegian University of Science and Technology

Het template biedt scriptiecoördinatoren en docenten overzicht van alle studenten die bezig zijn met het schrijven van hun scriptie op drie niveaus: de scriptiecursus, de afdeling en de faculteit. Het complete scriptiedossier is gedurende het proces beschikbaar voor betrokkenen. Wanneer je gebruikmaakt van het template behoren uitdagingen van versiebeheer, dubbele opslag en overbodig handwerk tot de verleden tijd.

Het opgeleverde template omvat:

  • een voorbeeldinrichting voor de scriptieworkflow waarin beoordeling, opslag, publicatie en rapportage standaard zijn opgenomen;
  • een stappenplan voor facultair SIS en Canvas beheer voor het gebruik van het format;
  • een uitgebreide handleiding voor facultair Canvas beheer, scriptiecoördinatoren en docenten voor de inrichting van de eigen scriptievakken.

Het Nederlandse en Engelse template is in Canvas Commons te vinden onder de naam:

  • course scriptieworkflow Nederlands
  • course thesis workflow English

Meer informatie over de ontwikkelingen van de scriptieworkflow staan in de Canvas cursus voor de gebruikersgroep scriptieworkflow die via self-enrollment voor iedereen toegankelijk is.

Vragen?
Vragen kunnen gesteld worden aan Canvas beheer van de faculteit.

Ook kun je contact opnemen met een van de deelnemende onderstaande facultaire projectteamleden van het project Gemeenschappelijke scriptieworkflow of de projectleiding: