Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De definitieve versie van Plan S is onlangs bekend gemaakt door Coalition S, een samenwerkingsverband van Europese onderzoeksfinanciers waar ook NWO (inclusief ZonMw) deel van uitmaakt.

cOAlition S wil met Plan S de transitie naar open access versnellen. Vanaf 1 januari 2021 moeten publicaties die voortkomen uit gelden van deze onderzoeksfinanciers direct open access gepubliceerd worden.

De definitieve versie, die op 31 mei j.l. bekend is gemaakt, volgt op een consultatieronde die afgelopen februari afgesloten werd. De grootste wijzigingen zijn:

  • de invoering van het plan is met een jaar uitgesteld,
  • de voorwaarden voor de groene route (het zelf archiveren in repository) zijn verhelderd,
  • bij de beoordeling van financieringsaanvragen is er meer aandacht voor het beoordelen van onderzoekers op de inhoud van hun werk in plaats van de reputatie of impactfactor.

Positieve veranderingen

De UvA onderschrijft het doel van Plan S om de transitie naar Open Access te versnellen. ‘Snelle en volledige kennisdeling bevordert de vooruitgang van de wetenschap’, stelt Frans Oort, coördinator Open Science aan de UvA. Hij is van mening dat Coalition S waardering verdient voor het benutten van de reacties uit de consultatieronde. Oort juicht toe dat er meer tijd genomen wordt voor een zorgvuldige invoering van Plan S en dat Coalition S steun toezegt voort alternatieve Open Access platforms. Bovendien is er nu meer aandacht voor de diversiteit in publicatievormen. Positief is ook dat onderzoeksfinanciers zich committeren aan een evenwichtige beoordeling van financieringsaanvragen, gericht op kwaliteit in plaats van kwantiteit of het publicatiekanaal.

Uitdagingen

Oort ziet wel een aantal belangrijke uitdagingen bij de implementatie van Plan S: ‘De UvA blijft aandacht vragen voor de nadelige effecten die Plan S voor individuele onderzoekers kan hebben en zal daarom maatregelen nemen om deze zoveel mogelijk te voorkomen.’ Aangezien de UvA deel uitmaakt van een wereldwijde gemeenschap van onderzoekers is het volgens hem van belang om Coalitie S buiten Europa verder uit te breiden om geen ongelijk speelveld te creëren. Daarnaast blijft betaalbaarheid een belangrijke kwestie en dient te worden bijgehouden of Plan S leidt tot lagere kosten van toegang tot en publiceren van wetenschappelijk kennis. ‘Een belangrijke drijfveer voor Plan S is immers het realiseren van een betaalbaarder systeem van wetenschapscommunicatie.’

Informatiebijeenkomst over Plan S

Speciaal voor Uva-onderzoekers organiseert de Bibliotheek een informatiebijeenkomst over Plan S. De bijeenkomst stond eind juni gepland, maar is gecanceld vanwege de zomerperiode. Houd de website van de Bibliotheek in de gaten voor de nieuwe datum van de bijeenkomst en de laatste ontwikkelingen op het gebied van open access publiceren.

Vragen

Vragen over Plan S of informatie over open access publiceren? Stel ze via openaccess@uva.nl of kijk op de ondersteuningspagina van de Bibliotheek.

 

Laatst gewijzigd: 24 juni 2019