Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De functie van een bibliotheekgebouw was jarenlang vanzelfsprekend en werd niet ter discussie gesteld. Men kwam er om boeken te lenen, te lezen en je was er stil. Wie tegenwoordig een bibliotheek instapt heeft een hele andere ervaring. In de afgelopen 20 jaar heeft de bibliotheek een ommezwaai gemaakt van boekenpakhuis naar een zogenaamde ‘Third place’.

A third place. Een plek waar je naast je woning en je werkplek komt om te ontspannen, zoals je dat in een park of een café zou doen. Men wil er in stilte afgezonderd kunnen zijn, maar ook anderen kunnen ontmoeten en samenwerken. Bibliotheken krijgen een steeds grotere sociale functie. Het is het enige publieke gebouw waar mensen gedurende de gehele dag kosteloos mogen verblijven en gebruikmaken van de faciliteiten.

Kennisoverdracht verandert
Door de opkomst van digitale informatie veranderen bibliotheken wereldwijd van functie en verschijningsvorm. Ook het onderwijs is veranderd. Studenten worden vaker gevraagd samen te werken in groepjes en bronnen bevinden zich steeds vaker op het internet, voor iedereen vrij toegankelijk. De bibliotheek blijft de rol houden van bewaarplaats van informatie en kennis, maar in het digitale tijdperk zijn de vaardigheden om deze kennis te benaderen, verwerken en verspreiden niet meer te vergelijken met de manier die men 20 jaar geleden toepaste.

Trinity Library in Dublin: toonbeeld van klassieke bibliotheek
Trinity Library in Dublin: toonbeeld van klassieke bibliotheek

Boek maakt plaats voor student
Deze ontwikkelingen dwingen Universiteitsbibliotheken zich opnieuw uit te vinden. In de aanloop naar de nieuwe UB is er al een omslag gemaakt van boekenbibliotheek naar ‘mensenbibliotheek’. Boekencollecties zijn samengevoegd en gedeselecteerd. Boeken die minder vaak werden uitgeleend zijn verplaatst naar het boekendepot in zuidoost en de vrijgekomen ruimte is herbestemd als studieruimte. In de nieuwe bibliotheek komen deze aanpassingen nog beter tot hun recht. Want alhoewel het fysieke boek een steeds minder prominente plaats inneemt in de loopbaan van de student, willen we de belangrijkste werken wel om ons heen hebben. Boeken hebben een inspirerende functie en dragen daarnaast bij aan een prettige akoestiek en esthetiek. Daarom worden boeken efficiënt langs de wanden opgesteld in de nieuwe studiezalen.

Studenten maken gebruik van een makerspace bij Tuftsuniversity
Studenten maken gebruik van een makerspace bij Tufts University