Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Vanaf vandaag is de Research Support Portal van de UvA live. Dit portaal bundelt bestaande informatie voor UvA-onderzoekers die relevant is bij het voorbereiden, uitvoeren en afronden van onderzoek. Benieuwd naar de Research Support Portal? Bekijk het portaal via rsp.uva.nl.

Research Support Portal FNWI Science Park
UvA-onderzoeker Peter Kuperus in het moleculair lab voor DNA Isolation

Via één plek naar relevante informatie
De UvA biedt onderzoekers op verschillende manieren ondersteuning bij het voorbereiden, uitvoeren en afronden van onderzoek. Onderzoekers zijn hier echter niet altijd van op de hoogte, onder andere doordat de informatie over onderzoeksondersteuning op diverse plekken is ondergebracht. Voorheen moesten onderzoekers zelf naar informatie zoeken in A-Z lijsten, op facultaire sites en externe sites zoals SURF. Met de komst van de Research Support Portal is dat niet langer nodig. Relevante informatie is op het portaal ondergebracht in voor onderzoekers herkenbare categorieën en van daaruit word je verwezen naar de bestaande informatie elders op het web.

Continue optimalisatie
De Research Support Portal is tot stand gekomen door inzichten, wensen en feedback van onderzoekers en onderzoeksondersteuners van de UvA in kaart te brengen. Wanneer er nieuwe informatie voor UvA-onderzoekers beschikbaar wordt gesteld, zal deze een verwijzing krijgen op de Research Support Portal. Om het portaal zo volledig mogelijk en up-to-date te houden, kunnen bezoekers van het portaal vragen, opmerkingen en suggesties indienen via het contactformulier op de homepage.

Samen doen!
Het Research Support Portal is een initiatief van het verbeterteam ‘Informatievoorziening verbeteren’, onderdeel van ‘Samen doen’. ‘Samen doen’ is de vlag waaronder de gemeenschappelijke diensten, samen met staven en faculteiten samenwerken aan de verbetering van de dienstverlening aan studenten en medewerkers.

De beelden in de Research Support Portal tonen UvA-onderzoekers tijdens hun onderzoek.