Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De Universiteit van Amsterdam doet mee aan de landelijke pilot ‘You share, we take care’ en faciliteert onderzoekers die met een beroep op artikel 25fa Auteurswet hun recht willen uitoefenen om een kort werk van wetenschap publiek te maken.

Open access

De ambitie is om 100% open access te bereiken in 2020. Er zijn al open access tijdschriften en met veel uitgevers zijn afspraken gemaakt over open access publiceren. Het is echter nog lang niet altijd mogelijk om voor open access te kiezen.

Artikel 25fa Auteurswet (het zgn. amendement Taverne) biedt onderzoekers de mogelijkheid om kort wetenschappelijk werk te delen, ongeacht een eventuele beperking van de uitgever. Het amendement is door de VSNU vertaald naar concrete uitgangspunten. Zo kunnen onderzoekers na 6 maanden hun werk – dat aan bepaalde voorwaarden moet voldoen – publiek maken in de universitaire repository. De Bibliotheek voert dit op verzoek van en in overleg met de onderzoeker uit.

Meedoen met de pilot of een vraag? Mail naar de open access ondersteuners van de Bibliotheek: openaccess@uva.nl.