Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Docenten van de UvA delen veel (auteursrechtelijk beschermd) materiaal met hun studenten via de digitale leeromgeving Canvas. En dit mógen docenten ook, want hierover zijn afspraken gemaakt tussen uitgevers, andere auteursrechthebbenden (vertegenwoordigd door Stichting UvO (voorheen: Stichting PRO)) en universiteiten (vertegenwoordigd door de VSNU). Deze afspraken zijn vastgelegd in de Easy Access-regeling die in januari 2017 is ingegaan.

Inzagecontrole door Stichting UvO in 2019
Onderdeel van de afspraken is dat de rechthebbenden af en toe kunnen controleren of het feitelijk gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal nog in lijn is met de afgesloten Easy Access-regeling. Deze inzagecontrole wordt uitgevoerd door Stichting UvO, in overleg met de universiteiten. In 2019 is de UvA aan de beurt om inzage te verlenen. Primair doel is niet het uitdelen van naheffingen (‘boetes’), maar inzicht krijgen in het feitelijk gebruik bij de UvA. Er zal, gezien de hoeveelheid materiaal, geen volledige controle gehouden worden maar een steekproef.

De inzagecontrole door Stichting UvO zal starten op 1 juli a.s.
 
Facultaire controles 
Voorafgaand aan de controle door Stichting UvO doen de faculteiten een eigen, interne controle van de Canvas-omgevingen, ook volgens de criteria van de Easy Access-regeling. Tegelijk met de interne controle zullen docenten extra voorlichting krijgen over auteursrecht en de Easy Access-regeling. De dienst Auteursrechten en Team Communicatie van de Bibliotheek werken hierin samen met de facultaire communicatiemedewerkers.

Gewijzigd: 07 juni 2019