Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De VSNU heeft met Stichting PRO (de collectieve belangenbehartiger van uitgevers en auteurs op het gebied van auteursrecht) nieuwe, eenvoudiger afspraken gemaakt over het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in het onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in de 'Easy Access'-regeling, die de oude Readerregeling vervangt. In de nieuwe afspraken zal de docent minder vaak toestemming nodig hebben voor een overname.

copyright

Dit zijn de nieuwe afspraken:

  • Korte overnames worden afgekocht met een jaarlijkse afkoopsom.
  • Docenten kunnen zonder nadere toestemming tot 50 pagina's overnemen uit een werk, met een maximum van 25%. Het aantal woorden doet er niet meer toe.
  • Is er meer nodig?
    • Meer dan 25% maar tot 1/3 van de tekst: de docent moet vooraf toestemming aanvragen via Stichting PRO. Toestemming volgt direct.
    • Meer dan 1/3 maar tot 50%: de docent moet vooraf toestemming vragen. PRO regelt de aanvraag bij de rechthebbenden.
    • Meer dan 50%: de docent moet vooraf toestemming aanvragen via PRO; die bemiddelt voor docent met de uitgever.
  • Is het boek uit de handel? Dan moet de docent overname aanvragen bij PRO.

De toestemmingen kunnen worden aangevraagd via de dan vernieuwde portal van Stichting PRO.

Vragen over auteursrecht? Ga naar het AuteursrechtInformatiePunt.