Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

‘We vinden het belangrijk dat onderzoekers meebeslissen over de functionele inrichting van het centrale Research Data Management-systeem. Daarom werken we samen met een implementatiewerkgroep’, vertelt Matthieu Uittenbogaard.

Matthieu Uittenbogaard
Matthieu Uittenbogaard (foto: Monique Kooijmans)

Uittenbogaard is projectleider bij de Bibliotheek UvA/HvA en was vanaf het eerste uur betrokken bij RDM. Hij verzorgde de marktverkenning en aanbesteding voor het centrale RDM-systeem. Sinds juni 2016 ondersteunt hij bij de functionele inrichting.

Vertegenwoordigers raadplegen achterban

‘We willen weten wat de wensen van onderzoekers zijn en of de functionaliteiten voldoende aansluiten bij onderzoek. Daarom omvat de werkgroep vertegenwoordigers van alle faculteiten van UvA en HvA. Zij leveren waardevolle input voor de functionele inrichting, vanuit het perspectief van hun faculteit. Ook raadplegen zij intensied hun achterban.’

Controle databestanden voor publicatie?

‘Zo denken de werkgroepleden mee over de vormgeving van de interface en we leggen ze beslispunten voor. Bijvoorbeeld over vragen als: welke velden al dan niet verplicht moeten worden ingevuld; en welke rapportagemogelijkheden en functionaliteiten zij echt nodig vinden. Systeemleverancier Figshare biedt bijvoorbeeld een curation workflow. Daarbij gaat het databestand vóór publicatie eerst ter controle langs een collega, bijvoorbeeld een data steward. De vertegenwoordigers vinden dit nuttig, maar zo’n controle kan tijd (en dus geld) kosten, dus het is wel de vraag of alle faculteiten deze mogelijkheid zullen gaan gebruiken. Ook bespreken we wie straks toegang tot het RDM-systeem mogen krijgen; of dat bijvoorbeeld ook studenten kunnen zijn.’

Onderzoekers testen RDM-systeem

‘Naar verwachting gaan onderzoekers in december het RDM-systeem testen. Om ervoor te zorgen dat onderzoekers het RDM-systeem straks gebruiken, is aansluiten bij hun wensen en behoeften cruciaal. Bovendien willen we dat het systeem gebruiksvriendelijk en intuïtief is. Een onderzoeker moet er zo mee aan de slag kunnen. We bieden natuurlijk wel ondersteuning als nodig.’

Maart 2017 beschikbaar voor alle onderzoekers

‘Vanaf januari gaan enkele onderzoeksgroepen, als early adopters, met het RDM-systeem aan de slag. Als dat goed loopt, komt het vanaf maart beschikbaar voor iedereen. Het RDM-systeem biedt dan de mogelijkheid om je onderzoeksdata veilig op te slaan, te delen met collegaonderzoekers tijdens onderzoeksprojecten, en te publiceren en archiveren na afloop.’

Keuze uit licenties bij publicatie data

‘Alle via het centrale RDM-systeem gepubliceerde data krijgen een persistent identifier – een permanente, unieke link in het systeem – waarmee onderzoekers in hun publicaties naar hun dataset kunnen verwijzen. De onderzoeker kan daarbij kiezen onder welke voorwaarden hij de data publiceert; er komen verschillende licentiemogelijkheden. De licentie geeft aan wat anderen wel en niet met jouw onderzoekdata mogen doen.’

Koppelingen met SAP en PURE

‘Op dit moment werken we aan een koppeling van het RDM-systeem met SAP, waarin de personeelsgegevens staan. Zo is straks direct duidelijk bij welke faculteit, onderzoeksinstituut en onderzoeksgroep de onderzoeker hoort. Dat is belangrijk voor de monitoring en rapportages. Pure, het nieuwe onderzoekregistratiesysteem, staat ook met SAP in verbinding. Daardoor kunnen straks datasets die in Figshare gepubliceerd zijn, in Pure bij de juiste onderzoeker geregistreerd worden.’

Webinars en bijeenkomsten

‘De samenwerking met Figshare verloopt goed. Ze hebben veel ervaring met implementatie bij grote universiteiten in Groot-Brittannië en Australië en dat is duidelijk te merken. Figshare hecht sterk aan input van gebruikers. Ze organiseren regelmatig webinars en bijeenkomsten voor gebruikers voor het delen van kennis en ervaring. De CEO, Mark Hahnel, is zelf onderzoeker. Het systeem is geboren uit zijn eigen behoeftes als onderzoeker en hij is zeer bevlogen.’