Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

Anne Eskes is senior onderzoeker, docent verpleegkunde en coördinator bij het Kenniscentrum ACHIEVE - Amsterdam Centre for Innovative Health Practice - van de HvA-faculteit Gezondheid. Het onderzoek van ACHIEVE is gericht op innovaties in de patiëntenzorg.

Anne Eskes (foto: Monique Kooijmans)

Als coördinator houdt Eskes zich bezig met ontwikkeling -en implementatie van onderzoekbeleid,  onderzoekintegriteit, projectbeheer en datamanagement. ‘Onze faculteit heeft nog geen eigen dataprotocol, zoals de centrale UvA/HvA-richtlijnen voor Research Data Management (RDM) vereisen, maar we zijn er wel druk mee bezig. We moeten alle al geldende protocollen naast elkaar leggen om tot één richtlijn te komen die overal aan voldoet.’

Richtlijnen stroomlijnen

‘We doen voornamelijk onderzoek met patiënten en werken veel met docent-onderzoekers die ook een aanstelling hebben bij het Academisch Medisch Centrum (AMC). We zijn daardoor al aan veel richtlijnen gebonden, zoals Good Clinical Practice, de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek en de AMC-protocollen voor medisch onderzoek.

Bovendien heeft een groot aantal van onze onderzoekers de Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers (BROK) gevolgd en het BROK-certificaat behaald. Dit betekent dat ze zich houden aan de strenge regels die gesteld worden aan medisch wetenschappelijk onderzoek. We leggen al die richtlijnen naast de HvA-RDM- richtlijn en kijken wat nog nodig is.’

Strikte privacyregels

‘Voor onderzoek met patiënten gelden strikte privacyregels. We kunnen onze data niet makkelijk delen, want een patiënt geeft in principe toestemming voor één specifiek onderzoek. Al die getekende verklaringen van ‘informed consent’ moeten we overigens ook bewaren op papier, dat mag niet alleen digitaal. We willen wel toe naar het delen van onderzoekdata, dus we verkennen wat de mogelijkheden zijn.

We moeten als onderzoekers ook nog wel even wennen aan het idee dat een andere onderzoeker met jouw data aan de slag zou kunnen gaan. Dat vergt nog wel een omslag in het denken. We proberen ook al zoveel mogelijk open access te publiceren – de kosten zijn het grootste issue.’

RDM makkelijker maken voor onderzoekers

‘Onze onderzoekers zijn zich goed bewust van het belang van veilige opslag en goed beheer van onderzoekdata. Het is nu vooral zaak om RDM makkelijker te maken voor de onderzoekers. Het centrale RDM-systeem van de Bibliotheek biedt voor ons interessante mogelijkheden.

We werken bij ACHIEVE al met Research Manager, een programma waarin onderzoekers hun data netjes kunnen verzamelen en beveiligd in kunnen opslaan. En een onafhankelijk persoon kan monitoren of dit volgens de regels gebeurt. Vanuit Research Manager exporteren onderzoekers de data naar een analyseprogramma.

Het centrale RDM-systeem zou een mooie plek kunnen zijn om zulke bewerkte datasets te archiveren, evenals voor het archiveren van kwalitatieve data, zoals opnames van interviews. Het biedt mogelijkheden die Research Manager niet heeft.’

Digital repository steeds vaker vereist

‘Zo kun je in het centrale RDM-systeem data archiveren in een digital repository. Dat is een eis die steeds meer van onze onderzoekfinanciers, zoals NWO, stellen. Verder kun je aan verschillende personen beheerrechten toekennen, zodat je nog bij de data kan als een onderzoeker is vertrokken. En zoals gezegd willen we ook steeds meer toe naar delen van onze onderzoekdata. Het is wel jammer dat we nog niet weten wat het centrale RDM-systeem gaat kosten. Dat is belangrijk te weten voor de begroting van een onderzoekaanvraag. ’

Uniform data opslaan

‘Voor de komende tijd is onze grote wens om RDM binnen ACHIEVE meer te stroomlijnen. We gaan een leidraad maken, zodat alle onderzoekers uniform hun data gaan verzamelen en opslaan, bijvoorbeeld met dezelfde coderingen. Dan kunnen we datasets ook gaan samenvoegen voor nadere analyses.’