Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

DANS stimuleert het duurzaam archiveren van data door jaarlijks subsidies toe te kennen aan kleine dataprojecten. Aanvragen voor 2017 kunnen nu worden ingediend.

Binnen kleine dataprojecten (KDP) worden één of meer belangrijke datasets beschreven en toegankelijk gemaakt. Ook haalbaarheidsstudies en verkenningen op het gebied van data-archivering komen voor een KDP-subsidie in aanmerking. In 2016 werden elf projecten gesubsidieerd, waaronder het UvA-project Archiving the Parliamentary Memory of the Low Countries.

Aanvragen

Aanvragers zijn gepromoveerde onderzoekers die werken bij Nederlandse instellingen voor wetenschappelijk onderzoek of instituten van de KNAW en/of NWO.

Voor het opstellen van een aanvraag vindt u een template (Worddocument) op de website van DANS. U kunt het ingevulde template vervolgens per e-mail bij DANS indienen.

Aanvraagprocedure & template

Beoordeling

De aanvragen worden beoordeeld op

  • strategische waarde voor DANS,
  • wetenschappelijk belang,
  • reikwijdte (samenwerkingspartners, doelgroep, disciplines) en
  • projectorganisatie (duidelijke planning, uitgewerkt financieel plan, personele bezetting).

Een subsidie voor een KDP bedraagt ten hoogste € 10.000 (incl. btw).

Deadlines

Deadline voor aanvragen van een KDP-subsidie is 1 oktober 2016. Als u een aanvraag indient, hoort u uiterlijk 1 januari 2017 schriftelijk van DANS of uw aanvraag wordt gehonoreerd.

Als uw aanvraag succesvol is, dient uw dataset vóór 1 november 2017 bij DANS te zijn gedeponeerd.

Over DANS

Data Archiving and Networked Services (DANS) is een instituut van KNAW en NWO, dat zich richt op het bevorderen van duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens. Daarvoor biedt het onder meer het online archiveringssysteem EASY aan. Ook beheert DANS sinds 2011 NARCIS, de portal waarin publicaties van wetenschappers in Nederland geregistreerd worden.