Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

De Europese ministers hebben op 27 mei 2016 besloten dat vanaf 2020 alle wetenschappelijke publicaties over resultaten van publiek gefinancierd onderzoek vrij toegankelijk moeten zijn.

Onderzoeksdata moeten optimaal kunnen worden hergebruikt en open zijn, behalve als dat vanwege intellectueel eigendom, veiligheid of privacy niet mogelijk is.

Dit besluit is in lijn met het Instellingsplan van de UvA, waar open access speerpunt is, en ambitieuzer dan de eerdere plannen voor Nederland van staatssecretaris Sander Dekker.

In haar beleidsplan maakt de Bibliotheek UvA/HvA de strategische keuze om bij te dragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek door ondersteuning van open delen en hergebruik van resultaten. Voorbeelden daarvan zijn te vinden op de RDM-website en op de Bibliotheeksite bij open access.

Wilt u als onderzoeker publicaties of onderzoeksdata open beschikbaar stellen en heeft u daar vragen over, neem dan via e-mail contact op met openaccess@uva.nl of rdm-support@uva.nl.