Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

Voor onderzoekers die bij hun onderzoeksinstituut of kenniscentrum geen goede of onvoldoende opslagmogelijkheid voor hun onderzoekdata hebben, biedt de Bibliotheek UvA/HvA vanaf het einde van 2016 een RDM-opslagsysteem.

Foto: Janneke Staaks

Behalve veilige opslag maakt het RDM-systeem het mogelijk data te publiceren en gecontroleerd te delen.

Archiveren, publiceren en samenwerken

Mariëtte van Selm, informatiespecialist bij de Bibliotheek, is betrokken bij de aanbesteding. 'Met het centrale RDM-systeem willen we als Bibliotheek voor een basisvoorziening zorgen waarmee onderzoekers makkelijk aan de centrale RDM-richtlijnen kunnen voldoen. Ze kunnen er hun data veilig in opslaan en gecontroleerd, met specifieke collega's, delen. Daarnaast is het mogelijk te publiceren vanuit het systeem tijdens en na afloop van het onderzoek met een persistent identifier (unieke codering); alsook om te archiveren.'

Managementrapportages 

'Het systeem helpt datastewards ook bij het uitoefenen van hun taken. Zij kunnen via managementrapportages het gebruik monitoren en de verplichte minimum databewaartermijn van tien jaar te bewaken.'

Onderzoekers beoordelen gebruiksvriendelijkheid

'Voor de aanbesteding hebben we een programma van eisen opgesteld. Om te zorgen voor een goede aansluiting bij de onderzoekspraktijk waren onderzoekers betrokken via een klankbordgroep en bij gebruiksvriendelijkheidstesten. De interface moet zo intuïtief zijn dat je geen handleiding nodig hebt.'

Koppeling met lange termijn data archieven

'Het RDM-systeem dat we gaan inrichten, zorgt straks voor diverse koppelingen met andere systemen waardoor onderzoekers efficiënt kunnen werken. Zo willen we ervoor zorgen dat de data na afloop van de tien jaar bewaartermijn automatisch naar lange termijn archieven zoals DANS Easy of 3TU.Datacentrum verplaatst worden. En we zorgen voor een koppeling met de opvolger van Metis, zodat datasets, naast boeken en artikelen, als onderzoeksresultaten geregistreerd worden. Tot slot gaan we werken aan een goede koppeling met veelgebruikte software voor onderzoekomgevingen. Zo is dubbel invoeren niet nodig.'

Kosten

Aan gebruik van het RDM-systeem van de Bibliotheek zijn kosten verbonden. Daarvoor wordt een verrekeningsmodel opgesteld. 'We willen de UvA- en HvA-faculteiten in staat stellen de RDM-richtlijnen uit te voeren op een makkelijke en betaalbare wijze. De inzet is dus om de kosten zo laag mogelijk te houden. Het systeem zal voldoen aan alle vereisten voor correct RDM, maar geen extra’s bieden die de kosten doen oplopen en waaraan niet alle faculteiten behoefte hebben. Onderzoeksinstituten en kenniscentra kunnen het RDM-systeem van de Bibliotheek ook gebruiken om data alleen te archiveren en publiceren.'