Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

‘Bij het Radboudumc werk ik al met onderzoeksprotocollen’, vertelt promovendus Jorien van der Laan, die ook onderzoek doet bij het HvA-lectoraat Armoede en Participatie. Bij de HvA staat nog niet zoveel vast.’

'Maar er zijn wel veel ontwikkelingen, zoals de centrale UvA/HvA-richtlijnen Research Data Management. Op diverse plekken wordt nu aan dataprotocollen gewerkt en komen er data stewards.'

Kenniscentrum-breed dataprotocol 

'Ik volgde de RDM-introductieworkshop van de Bibliotheek en mogelijk word ik straks data steward. Samen met de RDM-informatiespecialist van de Bibliotheek kijk ik nu hoe we een datamanagementplan-format kunnen opstellen voor ons lectoraat. Binnen het Amsterdams Kennisinstituut voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) is er ook behoefte aan een kenniscentrum-breed dataprotocol. We gaan met de tien lectoraten in gesprek om in beeld te krijgen welke verschillende onderzoeken er zijn en hoe we daarvoor één dataprotocol kunnen maken.'

Tijdbesparing 

'De datamanagementplannen stimuleren je vooraf na te denken. Dat klinkt als veel werk, maar het bespaart juist tijd. Als je wilt publiceren, moet je voor je methodensectie veel beschrijven wat je ook in een datamanagementplan beschrijft. Omdat je ervan uitgaat dat jij en je collega’s zorgvuldig omgaan met onderzoeksdata, kan RDM misschien voelen als geneuzel: kom je me controleren? vertrouw je me niet? Je kunt je niet voorstellen dat mensen níet zorgvuldig zijn. Toch is het  belangrijk om goede RDM-afspraken te maken. We moeten geen Stapel-achtige constructies krijgen.'

Persoonlijke informatie

'Binnen het AKMI werken we met heel persoonlijke informatie van heel kwetsbare groepen. Als onderzoeker heb je de verplichting zorgvuldig met die data om te gaan. We moeten er wel voor waken dat een dataprotocol geen papieren tijger of keurslijf wordt. Het zou ruimte moeten bieden voor verschillende types onderzoek.'

Rol data steward

'We kunnen de rol van data steward zelf invullen. Wat mij betreft wordt het geen politieagent, maar krijgt een data steward vooral een faciliterende rol: collega’s informeren over wat en waarom en in dialoog gaan over ethische dilemma’s. Iedere onderzoeker moet zich verantwoordelijk voelen voor het zorgvuldig omgaan met onderzoekdata. Het gaat om je integriteit en professionaliteit. Je zou toe willen naar een wereld waar onderzoekers elkaar controleren.'

Voordelen van een centraal RDM-systeem

'In een centraal RDM-systeem zie ik voordelen. Bijvoorbeeld de automatische archivering en software-updates. En voor mij is het belangrijk dat je per onderzoek kunt definiëren in welke mate data openbaar zijn.'

Van elkaar leren

'Uitwisseling en dialoog zouden meer gestimuleerd moeten worden. We kunnen veel van elkaar leren. Ik ben geneigd binnen onze faculteit of bij andere HvA-faculteiten te kijken, maar misschien is het logischer contact te leggen met de psychologen van de FMG (UvA).'