Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

Bij de selectie, inrichting en implementatie van een nieuw onderzoeksinformatiesysteem trekt de UvA samen op met AMC, VU, VUmc en HvA. Onlangs is een gezamenlijke aanbesteding gepubliceerd.

De afgelopen jaren gebruikte de UvA voor dit doel (Personal) Metis. Streven is dit systeem in de loop van 2016 te vervangen.

Uitgangspunt van het nieuwe current research information system ofwel CRIS is dat onderzoekers zo min mogelijk zelf uitvoerend werk hoeven te doen om hun publicaties goed te administreren. Enerzijds door een verbeterde geautomatiseerde invoer van publicatiegegevens uit databases zoals Web of Science, anderzijds door een verhoogde gebruikersvriendelijkheid.

Daarnaast moet het nieuwe systeem ook andere verbeteringen brengen:

  • de onderzoekers kunnen makkelijker hun eigen publicatielijsten samenstellen en publiceren
  • er kan ook worden gerapporteerd over onderzoek dat de grenzen van één instelling overschrijdt 

Blog: Nieuw Amsterdams CRIS

Het projectteam zal de komende maanden regelmatig nieuws uitbrengen via een blog. Wilt u geattendeerd worden op deze berichten? Geef dan uw e-mail adres op bij Nieuw Amsterdams CRIS.

Ga naar blog Nieuw Amsterdams CRIS