Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

De gebruiker centraal, ondersteuning van open delen en hergebruik van onderzoeksresultaten, de bibliotheek als hart van de campus en bibliotheken en musea versterken profiel en imago van de UvA en de HvA. Dit zijn kortweg de vier strategische keuzes van de Bibliotheek UvA/HvA in haar beleidsplan 2015-2018 'Kennis verder brengen'.

In 2014 is door de Bibliotheek een nieuw beleidsplan voor de jaren 2015-2018 geformuleerd, gebaseerd op input uit de bibliotheekorganisatie zelf en de UvA en HvA. Dit beleidsplan, dat voorziet in een verdere integratie van de Universiteitsbibliotheek, de Hogeschoolbibliotheek  en de divisie Erfgoed (Allard Pierson Museum en Bijzondere Collecties), is in december 2014 door het College van Bestuur vastgesteld. De keuzes uit het beleidsplan zijn erop gericht optimaal voordeel te halen uit de combinatie van die drie onderdelen onder de nieuwe naam Bibliotheek UvA/HvA.

Actieve partner kennisproces

Kern van het beleidsplan Kennis verder brengen is dat de Bibliotheek een actieve partner wil zijn in het kennisproces dat binnen de universiteit en hogeschool de belangrijkste motor is.

Het beleid voor de komende 4 jaar gaat uit van vier strategische keuzes:

  • Studenten, docenten en onderzoekers vinden bij de Bibliotheek UvA/HvA bronnen en informatie op een manier die aansluit bij hun wensen en behoeften.
  • De Bibliotheek UvA/HvA draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek door het ondersteunen van open delen en hergebruik van resultaten.
  • Op de campus is de Bibliotheek UvA/HvA het natuurlijke hart.
  • De Bibliotheek UvA/HvA versterkt profiel en imago van de UvA en de HvA.

Directeur Maria Heijne verwoordt het als volgt: ‘Of het nu gaat om het koesteren en uitbouwen van onze collectie, de manier waarop wij studenten een mooie plek bieden om hun werkstukken te maken, het geven van instructie hoe onze producten en diensten te gebruiken, het opzetten van tentoonstellingen en evenementen, het draait altijd om het inzetten van onze kennis om de kennis van onze doelgroepen te verrijken.’ De Bibliotheek wil daarbij een inspirerende en gastvrije studie-, onderzoeks- en ontmoetingsplaats voor onderzoekers, docenten en studenten zijn, off- en online.  

Download hier het Bibliotheek UvA/HvA beleidsplan 2015-2018