Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

Op www.campus.uva.nl. vinden studenten en medewerkers van de UvA en andere geïnteresseerden informatie over de laatste ontwikkelingen rondom de bouw en ontwikkeling van de Binnenstadscampus en de Roeterseilandcampus.

campus.uva.nl

De UvA realiseert vier open stadscampussen. De campussen Amsterdam Science Park en het AMC zijn al gerealiseerd en volop in bedrijf. De Binnenstads- en Roeterseilandcampus zijn in ontwikkeling, waarbij de Roeterseilandcampus voor een groot deel al gebruikt wordt.

Binnenstadscampus 

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de Binnenstadscampus. Het wordt de thuisbasis voor de Faculteit der Geesteswetenschappen en de Universiteitsbibliotheek. Het voormalig CREA-gebouw wordt gerenoveerd en klaargestoomd voor modern onderzoek en onderwijs. In dit pand komt na de zomer van 2015 Kunst- en Cultuurwetenschappen van de Faculteit der Geesteswetenschappen. In 2016 start de bouw van de toekomstige Universiteitsbibliotheek. Twee monumentale panden op het Binnengasthuisterrein worden hiervoor gerenoveerd en er wordt een deel nieuwbouw gerealiseerd. Het definitieve ontwerp wordt nu uitgewerkt en is in het najaar gereed.

Roeterseilandcampus

Op de Roeterseilandcampus zijn de Faculteiten Economie en Bedrijfskunde en Maatschappij- en Gedragswetenschappen gevestigd. In 2016 komt de Faculteit der Rechtsgeleerdheid naar het Roeterseiland. De Roeterseilandcampus is volop in ontwikkeling. Het gebouw over de Nieuwe Achtergracht, de thuisbasis voor de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen, is in de zomer opgeleverd en in gebruik genomen. Het Library Learning Centre is op 1 september geopend. Een van de gebouwen voor de economen (gebouw E) wordt op dit moment gerenoveerd. De Business School heeft haar plek al gevonden. De bachelor PPLE is een eerste duidelijk voorbeeld van samenwerking tussen de faculteiten op het Roeterseiland. Ook wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de buitenruimte en het gebouw voor de rechtenfaculteit.

Film

Op campus.uva.nl staan films over beide campussen. In de films wordt verteld waarom de UvA deze campussen bouwt, waar we nu staan en hoe de campus er straks uit gaat zien.

Film Binnenstadscampus (op YouTube)

Film Roeterseilandcampus (op YouTube)

Vragen?

Vragen of opmerkingen over de Binnenstadscampus? Laat het weten aan Chérie van der Meer, omgevingsmanager Binnenstadscampus. Vragen of opmerkingen over de Roeterseilandcampus kunnen naar Carin Bosboom, omgevingsmanager Roeterseilandcampus.

Contactgevens