Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Bezoekers

Lenerspas

lenerspas voor externe leners
Afbeelding lenerspas

Wie niet aan de UvA verbonden is maar wel publicaties uit de collectie van de Bibliotheek wil lenen, kan een lenerspas online aanvragen. De voorwaarden zijn:

  • ten minste drie maanden aaneengesloten op een vast adres wonen in Nederland, en
  • geldig legitimatiebewijs.

Een lenerspas kost € 40 en is een jaar geldig. 
Een inzagepas kost € 15 en is geldig voor één week. Met deze pas kunt u materialen uit het magazijn aanvragen en raadplegen, maar niet lenen.

Na de aanvraag sturen we bericht wanneer de lenerspas klaarstaat. In de regel is dat na 2 werkdagen.

De pas is, op vertoon van een geldige collegekaart, een bewijs van inschrijving van het lopend studiejaar en een geldig legitimatiebewijs, gratis voor studenten van Nederlandse universiteiten, de Open Universiteit en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

De pas is, op vertoon van een recente salarisspecificatie en een geldig legitimatiebewijs, gratis voor medewerkers van Nederlandse universiteiten, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Hoger Kunstonderwijs in Amsterdam.

Op vertoon van uw geldige alumnipas van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV) en een geldig legitimatiebewijs is de bibliotheekpas eveneens gratis.

NB: Met een lenerspas of inzagepas heeft u geen thuistoegang tot de databases en e-journals waarop de Bibliotheek geabonneerd is. Hiervoor kunt u uitsluitend terecht op de publiekspc's

Lenen via de 'eigen'' bibliotheek

Wie lener is bij een andere bibliotheek in Nederland en  belangstelling heeft voor een publicatie uit de UvA-bibliotheekcollectie, kan bij de eigen bibliotheek een aanvraag indienen om de publicatie naar lokaal te bezorgen. De 'eigen' bibliotheek kan u informeren over de kosten die hieraan verbonden zijn. Er is dan geen lenerspas van de UvA-bibliotheek nodig.

Publicaties inzien

Met een inzagepas kunt u materialen uit het magazijn aanvragen en in een UvA-bibliotheek inzien, maar geen publicaties lenen (mee naar huis nemen). Een inzagepas kost € 15 en is een week geldig.  Online een lenerspas aanvragen.

Lenen bij meerdere bibliotheken in Amsterdam

Wie bij meerdere bibliotheken in Amsterdam wil lenen, kan een AdamNet-pas van € 45 per jaar kopen. Die geeft recht op een gratis lenerspas van de Bibliotheek van de UvA, de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), de Bibliotheek van de Vrije Universiteit (UBVU), het Centrum voor Wiskunde en Informatica, de Bibliotheek van Hogeschool InHolland Amsterdam/Diemen en de Bibliotheek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Verlenging

Twee maanden voordat de lenerspas verloopt, sturen we een e-mail waarin staat hoe u uw pas kunt verlengen. U kunt ook bij de balie van de UB betalen met PIN.

Wijzigen gegevens, verlies van externe lenerspas

Is uw (e-mail-)adres, telefoonnummer of naam veranderd? U kunt de wijziging online aanvragen. 

Lenerspasgegevens wijzigen

Laat bij verlies of diefstal de externe lenerspas zo snel mogelijk blokkeren en vraag online een vervangende pas aan:

Lenerspas blokkeren en vervangen

Een vervangende pas kost € 5, tenzij u een proces-verbaal van de politie kunt tonen.