Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
Nieuws

Projecten

Een overzicht van lopende projecten van de Bibliotheek

Project Verkenning onderwijsrepository

De UvA overweegt met het oog op het bewaren en het op verschillende niveau’s open delen van onderwijsmateriaal een leermiddelenrepository in te richten. Daarom is de Bibliotheek UvA/HvA begin 2017 een project Verkenning Onderwijsrepository gestart. Drie facultaire projecten hebben zich aangemeld als pilot. 

Het project heeft twee rapportages opgeleverd:

mw. drs. H.A. (Henriette) Reerink

Projectleider Verkenning onderwijsrepository

UvA-view

UvA-view heeft als doel zicht te geven op het publicatielandschap van de Universiteit van Amsterdam (op verschillende organisatieniveaus) en inzicht te geven in het publicatiegedrag van individuele UvA-medewerkers. In UvA-view worden verschillende bronnen met betrekking tot publicaties van UvA-medewerkers aan elkaar gekoppeld en met state-of-the-art technieken geanalyseerd en gevisualiseerd. Het gaat daarbij onder meer om gegevens uit het universitaire onderzoeksregistratiesysteem Pure, Web of Science, Narcis, Google Scholar en de lokale bibliotheekcatalogus.

UvA-view heeft een experimenteel karakter en buiten het UvA-domein worden niet alle gegevens getoond.

dhr. drs. K.M. (Kasper) Abcouwer

Contactpersoon UvA-view

Voorbereiding UB Binnenstad

Er worden voorbereidingen getroffen voor de opening van een nieuwe Universiteitsbibliotheek in de binnenstad. De bibliotheek vormt het hart van het Universiteitskwartier waar de Faculteit der Geesteswetenschappen zal worden gehuisvest.Het nieuwe bibliotheekpand vervangt de twee huidige binnenstadlocaties.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een ontwerp in het voormalige Zusterhuis en de Tweede Chirurgische Kliniek (BG13 en 14).

De Bibliotheek is verantwoordelijk voor de indeling en inrichting van het pand. Studenten en medewerkers van de faculteit en medewerkers van de Bibliotheek worden intensief betrokken bij de verschillende ontwerpfases en leveren hiermee hun bijdrage aan de best denkbare bibliotheek.

Huidige situatie

mw. M. (Marloes) van Wagtendonk MSc

Contactpersoon Voorbereiding UB Binnenstad

Project Koppeling UvA/AUAS figshare met UvA- en HvA-Pure

In 2017 zijn de datarepository figshare en het current research information system (CRIS) Pure in gebruik genomen bij de UvA en HvA. Figshare is een systeem waarin onderzoekers hun onderzoeksdata veilig kunnen opslaan en delen met andere onderzoekers tijdens het onderzoek en kunnen publiceren en archiveren na afloop. Pure is een systeem waarin onderzoekers hun onderzoeksresultaten als publicaties van artikelen en boeken registeren, waarmee SEP-rapportages[1] kunnen worden samengesteld t.b.v. het meten van de kwaliteit van onderzoek. Gepubliceerde datasets zijn ook onderzoeksresultaten en het registreren ervan in Pure zorgt ervoor dat datasets ook in rapportages kunnen worden meegenomen.

In november 2017 is het project Koppeling UvA/AUAS figshare met UvA- en HvA-Pure gestart. Het doel van het project is om een geautomatiseerde koppeling tot stand te brengen tussen figshare en Pure zodat gepubliceerde datasets in figshare eenvoudig in Pure kunnen worden geregistreerd en toegewezen aan bijbehorende publicaties. Voor onderzoekers  zal het daardoor niet meer nodig zijn om handmatig datasets die zij publiceren via figshare ook nog te registeren in Pure.

Op dit moment worden de mogelijkheden om de koppeling tussen figshare en Pure tot stand te brengen verkend. We verwachten dat de koppeling in mei 2018 in gebruik kan worden genomen.

[1] Standard Evaluation Protocol(SEP) 2015-2021 voor het meten van de kwaliteit van onderzoek

dhr. M. (Matthieu) Uittenbogaard

Projectleider Koppeling UvA/AUAS figshare met UvA- en HvA-Pure