Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Actueel

Projecten

Een overzicht van lopende projecten van de Bibliotheek

Erasmus+ Staff Exchange Week

In 2020 organiseren de bibliotheken van de HvA, UvA en VU de tweede Erasmus+ Staff Exchange Week voor bibliothecarissen. We nodigen collega's uit deelnemende landen uit om ervaringen te delen over onderwerpen die betrekking hebben op een moderne bibliotheek voor hoger onderwijs. We presenteren onze oplossingen en leren van die van hen.

Met deze uitwisseling hopen wij onze services te kunnen verbeteren en te anticiperen op nieuwe trends en toekomstige eisen van onze omgeving.

Meer informatie is te lezen op de webpagina over Erasmus+ Staff Exchange Week.

Project Verkenning onderwijsrepository

De UvA overweegt met het oog op het bewaren en het op verschillende niveau’s open delen van onderwijsmateriaal een leermiddelenrepository in te richten. Daarom is de Bibliotheek UvA/HvA begin 2017 een project Verkenning Onderwijsrepository gestart. Drie facultaire projecten hebben zich aangemeld als pilot. 

Het project heeft twee rapportages opgeleverd:

mw. drs. H.A. (Henriette) Reerink

Projectleider Verkenning onderwijsrepository

UvA-view

UvA-view heeft als doel zicht te geven op het publicatielandschap van de Universiteit van Amsterdam (op verschillende organisatieniveaus) en inzicht te geven in het publicatiegedrag van individuele UvA-medewerkers. In UvA-view worden verschillende bronnen met betrekking tot publicaties van UvA-medewerkers aan elkaar gekoppeld en met state-of-the-art technieken geanalyseerd en gevisualiseerd. Het gaat daarbij onder meer om gegevens uit het universitaire onderzoeksregistratiesysteem Pure, Web of Science, Narcis, Google Scholar en de lokale bibliotheekcatalogus.

UvA-view heeft een experimenteel karakter en buiten het UvA-domein worden niet alle gegevens getoond.

dhr. drs. K.M. (Kasper) Abcouwer

Contactpersoon UvA-view

Voorbereiding UB Binnenstad

Er worden voorbereidingen getroffen voor de opening van een nieuwe Universiteitsbibliotheek in de binnenstad. De bibliotheek vormt het hart van het Universiteitskwartier waar de Faculteit der Geesteswetenschappen zal worden gehuisvest.Het nieuwe bibliotheekpand vervangt de twee huidige binnenstadlocaties.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een ontwerp in het voormalige Zusterhuis en de Tweede Chirurgische Kliniek (BG13 en 14).

De Bibliotheek is verantwoordelijk voor de indeling en inrichting van het pand. Studenten en medewerkers van de faculteit en medewerkers van de Bibliotheek worden intensief betrokken bij de verschillende ontwerpfases en leveren hiermee hun bijdrage aan de best denkbare bibliotheek.

Huidige situatie

mw. M. (Marloes) van Wagtendonk MSc

Contactpersoon Voorbereiding UB Binnenstad