Bibliotheek

Zoeken in CatalogusPlus

Hoe vind ik recensies?

Recensies van boeken en/of films vindt u in meerdere databases waarop de UvA een abonnement heeft.

LexisNexis Academic

LexisNexis Academic bevat de volledige teksten van artikelen uit kranten, vak- en opiniebladen, waaronder recensies. Deze database is toegankelijk voor UvA-studenten en -medewerkers. Voor het zoeken naar recensies is een demo beschikbaar.

Academic Search Premier

In Academic Search Premier typt u de titel in en verandert u “select a field (optional)” in “reviews and products”. Voeg op de volgende regel eventueel de naam van de auteur of regisseur toe; handhaaf dan "select a field (optional)".

PiCarta

In PiCarta vult u enkele woorden uit de titel van het boek of de film in, gescheiden door spaties. U voegt mat a toe om de materiaalsoort artikelen te selecteren, stelt het rolmenu links boven in op "zoeken [en]" en klikt op "zoeken".

Boeken

IBR-Online

In de Internationale Bibliographie der Rezensionen geistes- und sozialwissenschaftlicher Literatur (IBR-Online) ligt het accent op sociale- en geesteswetenschappen. Voer de naam van de auteur in en enkele woorden uit de titel.

Web of Science

  • vul op de eerste regel één of meer woorden uit de boektitel in; gebruik voor niet-Engelstalige titels toch Engelse woorden
  • voeg daaraan toe de achternaam van de auteur met een asterisk
  • vervang "topic" in het rolmenu door "title" en klik op search

LiteRom

LiteRom bevat recensies van Nederlandse en Vlaamse literaire werken. U kunt Literom alleen raadplegen binnen de UvA-gebouwen.

BNTL

De Bibliografie van de Nederlandse taal- en literatuurwetenschap bevat publicaties over Nederlandse taal- en letterkunde vanaf 1940.

Geef in het eenvoudig zoekscherm 1 zoekterm of een frase met "...", bijvoorbeeld "hubert lampo".  U kunt binnen het zoekresultaat specifieker zoeken, bijvoorbeeld: joachim stiller. Met Geavanceerd zoeken kunt u zoektermen in verschillende zoekvelden met elkaar combineren. 

Voor recensies van primaire literatuur, kies publicatietype artikel (uit tijdschrift, boek of website). Het publicatietype recensie is uitsluitend voor het vinden van besprekingen van secundaire literatuur.

Films

FIAF: International FilmArchive                                       

Kies Multi-Field Search, en zoek zoals in dit voorbeeld:

   Review       Article Type
 AND    another year   Film Title

Arts and Humanities Citation Index (A&HCI)

  • eerste zoekregel: vul enkele woorden in uit de  filmtitel in Title
  • tweede zoekregel: kies voor Film Review in Document Type

Voorbeeld: million dollar in Title AND Film Review in Document Type

Hoe krijg ik de recensie in handen?

Als bij een zoekresultaat UvA-linker staat, kunt u zien of het artikel fulltext te krijgen is of waar een gedrukte versie beschikbaar is. Ontbreekt de UvA-Linker, zoek dan op titel van het tijdschrift of ISSN in CatalogusPlus.

ls het tijdschrift niet binnen de UvA aanwezig, raadpleeg dan PiCarta op titel van het artikel. Recensies verschenen na 1 september 1992 zijn aanwezig in Nederlandse bibliotheken. U kunt deze aanvragen met een IBL-account. Recensies verschenen vóór september 1992 zijn niet altijd aanwezig in een Nederlandse bibliotheek.

Gepubliceerd door  Bibliotheek van de UvA

28 oktober 2018