Bibliotheek

Zoeken in CatalogusPlus

Hoe vind ik publicaties van organisaties?

Welke tijdschriften geeft de Stichting SURF uit? Welke video’s heeft het Rijksmuseum Amsterdam gemaakt na 1995? In deze voorbeelden zijn Stichting SURF en het Rijksmuseum corporatieve auteurs. In de UvA Catalogus en een aantal andere databases kunt u zoeken op corporatie.

UvA Catalogus

Met de zoeksleutel "corporatie" zoekt u in de UvA Catalogus op naam van de corporatieve auteur.

 • Kies voor Geavanceerd Zoeken
 • Selecteer in het materiaalsoortenfilter, rechtsonder in het scherm, de volgende materiaalsoorten: Digitale tijdschriften en Tijdschriften of series. Door de Ctrl-toets ingedrukt te houden, kunt u meerdere materiaalsoorten selecteren.
 • Kies in het rolmenu bij de eerste zoekregel de zoeksleutel Corporatie
 • Type de naam in
 • Stel Exacte woordcombinatie in op Ja

Als u twijfelt over de juiste spelling van de naam, gebruik dan de bladerfunctie. Voorbeeld: u zoekt naar de publicaties van het Rathenau instituut

 • Kies voor Bladeren
 • Kies voor Corporatie
 • Type in rathenau
 • U vindt twee relevante naamsvarianten; als u op een naam klikt, ziet u de items

PiCarta

In PiCarta vindt u het bezit van zo' n 400 Nederlandse bibliotheken. Voorbeeld: welke video's heeft het Rijksmuseum Amsterdam gemaakt vanaf 1995?

 • Kies voor Geavanceerd Zoeken
 • Klik in de materiaalselectieregel op niets
 • Vink aan audiovisueel
 • Kies in het rolmenu bij de eerste zoekregel voor corporatie
 • Typ in " rijksmuseum amsterdam"
 • Typ in bij jaar van publicatie 1995-

Bij de materiaalsoort tijdschriftartikelen ontbreekt meestal de aanduiding van de corporatieve auteur. Het heeft dus geen zin om in PiCarta daarop te zoeken. Gebruik dan Web of Science of vakgerichte bibliografische databases.

Grijze Literatuur in Nederland (GLIN)

De database GLIN bevat verwijzingen naar proefschriften en andere publicaties van bestuurslichamen, wetenschappelijke instellingen etc.

Kies voor de zoeksleutel corporatie. De corporatienaam is niet gestandaardiseerd; probeer eventueel verschillende varianten van de naam.

In GLIN staat bij een verwijzing geen fysieke vindplaats. Raadpleeg daarvoor PiCarta. Klik bij de titelbeschrijving in PiCarta op NCC bezit om te zien welke bibliotheken de publicatie bezitten. Zo nodig kunt u in PiCarta een IBL-aanvraag indienen om de publicatie vanuit een andere bibliotheek naar de UB te laten komen.

Web of Science

Web of Science indexeert tijdschriften uit alle wetenschapsgebieden vanaf 1975.

 • Kies vanaf het beginscherm in een rolmenu voor Address
 • Zie onder Example de wijze waarop u de naam intypt: namen van organisaties komen voor in afgekorte vorm: "University" wordt "Univ", "American" wordt "Amer"

Voorbeeld: u zoekt tijdschriftartikelen uit 2009, met als corporatieve auteur de economische faculteit van de UvA.

 • kies in een rolmenu voor Address
 • tik in univ amsterdam same econ*;
 • kies in een ander rolmenu Year Published;
 • vul in 2009 en zoek;
 • zo komt de VU (free univ amsterdam) ook mee, dus: univ amsterdam same econ* not (free or vrije).

Het commando same heeft dezelfde functie als het Booleaanse and, maar zoekt in één zin en niet in het hele veld.

Vakgerichte bibliografische databases

Grote vakgerichte databases zoals de LLBA, PsycINFO, Sociological Abstracts of Inspec vermelden bij publicaties meestal de naam van de corporatieve auteur. De naam voor het betreffende veld verschilt per database. Sociological Abstracts noemt het Affiliation, Inspec noemt het Author Affiliation, ERIC noemt het Corporate Source.

Voorbeeld: u zoekt publicaties van de Afdeling Communicatiewetenschap van de FMG (UvA).

 • Zoek via UvA CatalogusPlus via de link Databases de database Sociological Abstracts
 • Kies in het rolmenu op het scherm voor Advanced Search Author Affiliation
 • Type in communicat* and amsterdam.

Houd er rekening mee dat namen van organisaties niet gestandaardiseerd zijn: ze kunnen voorkomen in verschillende talen en varianten.

Google

Zoek met Google op de naam van de organisatie en combineer deze met publicaties of publications.

Voorbeeld: "sociaal en cultureel planbureau" publicaties

Gepubliceerd door  Bibliotheek van de UvA

10 september 2014