Bibliotheek

Zoeken in CatalogusPlus

Hoe vind ik publicaties in buitenlandse bibliotheken?

Zoeken

WorldCat biedt toegang tot de collecties van meer dan 10.000 bibliotheken in tientallen landen. Bijzonder is dat hij ook websites beschrijft. WorldCat is oorspronkelijk de centrale catalogus van het Amerikaanse Online Computer Library Center (OCLC). Daarna zijn ook collecties van Europese bibliotheken toegevoegd, waaronder Nederlandse universiteitsbibliotheken (ook de UvA).
De Karlsruher Virtueller Katalog (KVK) geeft toegang tot meer dan 75 miljoen boeken en tijdschriften van een aantal (nationale) bibliotheken in de hele wereld. Prettig is de optie om gelijktijdig te zoeken in verschillende bibliotheken en/of online boekhandels. Aanbevolen voor tijdschriften: de Zeitschriftendatenbank (ZDB) met meer dan 1,1 miljoen tijdschrifttitels vanaf de 16e eeuw.

Libraries.org is een directory waarin u kunt zoeken naar de adressen van websites en online catalogi van bibliotheken wereldwijd.

Aanvragen

Interbibliothecair leenverkeer (IBL) voor buitenlandse boeken en niet in Nederland te traceren tijdschriftartikelen is mogelijk via de UB. Er is geen garantie voor succes, want de medewerking verschilt per land. Boeken die lokaal niet worden uitgeleend, gaan natuurlijk ook niet de grens over.

Gepubliceerd door  Bibliotheek van de UvA

28 oktober 2018