Bibliotheek

Zoeken in CatalogusPlus

Hoe vind ik e-books?

M. Adsarias

De UvA-bibliotheek biedt toegang tot duizenden e-books. De meeste zijn per stuk gecatalogiseerd, net als gedrukte boeken. Gebruik CatalogusPlus om ze te vinden en lezen. Zoek via de tab UvA books+ ; als er e-books zijn over het onderwerp kunt u de zoekresultaten verfijnen op Availability: Full Text Online. E-books van een bepaalde auteur vindt u via Advanced Search.

Of zoek in de UvA-catalogus; via 'geavanceerd zoeken' kunt u de resultaten beperken tot e-books. 

De meeste e-books zijn alleen voor UvA-medewerkers en -studenten full text te raadplegen. Soms is sprake van een maximum aantal gelijktijdige gebruikers; in dat geval kunt u het later nog eens proberen.

Het hangt van de uitgever af of u een e-book geheel of gedeeltelijk kunt downloaden en afdrukken. Bij de e-books van EBSCO en Dawsonera is het aantal af te drukken pagina’s beperkt.

Een selectie van de beschikbare e-book collecties en de voornaamste vakgebieden:

Contemporary Mathematics, 1980-2011 (wiskunde)

Ebsco ebook collection (alle vakgebieden)

Memoirs of the American Mathematical Society, 1950-2012 (wiskunde) 

Oxford Handbooks online (alle vakgebieden)

Oxford Scholarship online (alleen rechten)

Past masters (geesteswetenschappen)

Psycbooks (psychologie)

RSC eBook Collection (scheikunde)  

Springer Link Books (bètawetenschappen, geneeskunde) 

Torrossa (Italiaanse taal- en letterkunde)

Gepubliceerd door  Bibliotheek van de UvA

3 april 2018