Bibliotheek

Zoeken in CatalogusPlus

Hoe vind ik citaties?

In een citatie-index vindt u welke artikelen naar andere publicaties verwijzen. Via Web of Science zoekt u in drie grote citatie-indexen:  de Science Citation Index, de Social Sciences Citation Index en de Arts & Humanities Citation Index. De indexen bevatten de literatuurverwijzingen uit tijdschriftartikelen vanaf 1975.

Zoeken naar citaties van boeken

Zoekvoorbeeld: u wilt weten of het boek On the origin of species by means of natural selection [ etc.] van Charles Darwin (1859) in 2012 is geciteerd.

  1. Gebruik in Web of Science de optie Cited Reference Search (via het uitklapmenu naast Basic Search) en zoek met de publicatiegegevens in de betreffende velden: Cited Author darwin c*, Cited Work origin species* en Cited Year(s) 1859.
  2. Stel bij Timespan 2012 als limiet in en druk op Search.
  3. Kies Select All om alle artikelen te selecteren die het werk van Darwin in 2012 citeren.
  4. Roep de artikelen op met  Finish Search.

Zoeken naar citaties van artikelen

Zoekvoorbeeld: (waar) is het tijdschriftartikel Keeping London working van Jon May (et al) uit 2007 geciteerd?

Vul op het zoekscherm (Basic Search) van Web of Science de artikelgegevens in die bekend zijn: Title keeping london working en Author may j, en druk op Search. Open in het zoekresultaat de gewenste titel, de citatiegegevens vindt u in de rechterkolom. Het getal bij Times Cited is een link naar de citerende artikelen.

Met de knop Create Citation Alert kunt u een attendering op een bepaald artikel instellen; u krijgt dan bericht als het opnieuw geciteerd wordt (demo). Voor deze dienst dient u zich wel eerst in Web of Science te registeren.

Gepubliceerd door  Bibliotheek van de UvA

3 december 2014