Bibliotheek

Zoeken in CatalogusPlus

AuteursrechtInformatiePunt - voor onderzoekers

Auteursrecht op eigen publicaties

Als de UvA een directe opdracht heeft gegeven, komt het auteursrecht toe aan de UvA. Verschil van mening bestaat over of het auteursrecht ook toekomt aan de UvA indien geen sprake is van een directe opdracht. De praktijk is dat de UvA toestaat dat onderzoekers zelf afspraken maken met uitgevers over door hen gemaakt werk.

Proefschrift verplicht in UvA-DARE

UvA-promovendi moeten hun proefschrift aanleveren bij UvA-DARE, daarin wordt het gearchiveerd en openbaar toegankelijk gemaakt. Volgens het promotiereglement  blijft het auteursrecht bij de promovendus. 

Auteursrecht op al gepubliceerde artikelen in proefschrift.

Je blijft auteursrechthebbende, mits je het auteursrecht niet hebt overgedragen. Als een proefschrift materiaal bevat waarover je niet vrijelijk kan beschikken, kan het nodig zijn om de betreffende secties onder embargo te plaatsen.

Onderhandelen met een uitgever over auteursrecht

Je bent niet verplicht je auteursrecht volledig over te dragen aan de uitgever, je kunt er voor kiezen om alleen het gebruiksrecht te verlenen. Bekijk de scenario’s van SURF die bij de onderhandeling met een uitgever mogelijk zijn. Zorg in alle gevallen voor een schriftelijke overeenkomst. Per 1 juli 2015 geldt het auteurscontractenrecht dat de positie van auteurs ten opzichte van uitgevers versterkt.

Rechten overgedragen aan de uitgever

Heb je met de uitgever een schriftelijke overeenkomst gesloten waarin je alle rechten aan de uitgever overdraagt of de uitgever een exclusief gebruiksrecht op de publicatie geeft? Dan heb je toestemming van de uitgever nodig als je de publicatie

  • digitaal wilt verspreiden, bijv. via je eigen website of een website van anderen of per e-mail;
  • opnieuw wilt gebruiken, bijv. in een bundel met andere publicaties.

Open access publiceren en auteursrecht

Je houdt als auteur altijd zelf het auteursrecht, tenzij je dit expliciet overdraagt, bijvoorbeeld aan een uitgever.
We bevelen aan om onderzoekspublicaties open access te publiceren zodat ze beschikbaar komen voor iedereen. Lees meer over het open-access-beleid van de UvA.

Publiceren onder Creative Commons-licentie

Creative Commons (CC) biedt je de vrijheid om op een flexibele manier met je auteursrechten om te gaan. Door een van de standaardlicenties te kiezen, bepaal je onder welke voorwaarden je werk mag worden gebruikt. Je behoud het auteursrecht op je werk maar geeft anderen toestemming om het te gebruiken, delen of verspreiden.

Hoe het in zijn werk gaat, vind je op de website van Creative Commons.

(Her)gebruik van onderzoeksgegevens

Wil je de over te nemen data publiceren, dan heb je waarschijnlijk toestemming nodig. Wat je met andermans data mag doen, vind je op de RDM-website van de UvA. Hier vind je informatie over het gebruik en het beheren van onderzoeksdata voor elk stadium van je onderzoek.

AuteursrechtInformatiePunt (AIP)

Deze pagina is onderdeel van het AuteursrechtInformatiePunt. Daarin staan ook antwoorden op allerlei vragen van studenten en docenten.

Gepubliceerd door  Bibliotheek van de UvA

21 juli 2017