Bibliotheek

Zoeken in CatalogusPlus

UvA Readers Online

informatie voor docenten

banner contact

UvA Readers Online biedt toegang tot digitale readers en syllabi voor de faculteiten Economie en Bedrijfskunde (FEB), Geesteswetenschappen (FGw), Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG), Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) en Rechtsgeleerdheid (FdR). De site is doorzoekbaar op studiegidsnummer, vak, naam docent en auteur(s) van artikelen. Gedrukte exemplaren kunnen eveneens worden besteld, via de printing on demand-service van reproleverancier Canon.

Readers aanvragen en invoeren

Docenten van deze faculteiten kunnen zelf readers en syllabi invoeren, scans of eigen documenten (PDF) uploaden via de bijbehorende invoermodule. Ontbrekende artikelen of hoofdstukken worden aangevuld door de Bibliotheek. Die zorgt ook voor een controle op de bibliografische gegevens en het auteursrecht.
Docenten worden per mail op de hoogte gehouden van de voortgang. Na invoer is een reader binnen vijf tot tien dagen beschikbaar op UvA Readers Online. Let op: hoe eerder een reader is aangeleverd des te eerder die door studenten kan worden geraadpleegd of besteld.
Eenmaal gepubliceerd kan een reader het volgend studiejaar opnieuw worden gebruikt: alle gegevens en PDF’s blijven toegankelijk, ook voor collega-docenten.

Toegang

UvA Readers Online en de invoermodule zijn toegankelijk vanaf elke computer, tablet of smartphone na inloggen met een UvAnetID en wachtwoord. Let op: om voor het systeem herkenbaar te blijven moet je bij de eerste inlog in de invoermodule op het formulier “Request for Information Transfer” op “Yes, share this data” klikken en op het navolgende formulier op “Ja, deel deze informatie”. 
Wil je op Blackboard naar de reader verwijzen, link dan naar de Readers Online website (https://readers.uva.nl) of direct naar de reader (de URL verschijnt zodra je de online reader opent).

Handleiding

Voor het invoeren van nieuwe readers is deze handleiding beschikbaar. Bij aanvullende vragen of problemen neem contact op met de readercoördinator op locatie of Vraag het de Bibliotheek.

Licentielijst

De stukken in een reader mogen niet langer zijn dan 8.000 woorden (tijdschrift) of 10.000 woorden (boek), tenzij ze binnen de licenties vallen die lange overnames toestaan. Raadpleeg deze licentielijst vooral bij digitale tijdschriftartikelen.
Voor letterkundige werken geldt: max. 100 regels poëzie of 2.500 woorden proza. Foto’s of illustraties (óók grafieken of tabellen) gelden als 200 woorden.

Het auteursrecht vervalt als een schrijver, redacteur of vertaler meer dan 70 jaar geleden is overleden. Check voor meer informatie de Readerregeling tussen de UvA en Stichting PRO of het AuteursrechtinformatiePunt van de UvA. Bij elke readeraanvraag dient een docent akkoord te gaan met de genoemde voorwaarden. Neem voor readers die toch lange overnames bevatten contact op met je readercoördinator.

Printing on demand

Van alle readers wordt standaard een gedrukt exemplaar gemaakt door reproleverancier Canon. Deze kunnen worden besteld via de website UvA Readers Online en de aanvullende printing on demand-service van Canon.
Speciale wensen ten aanzien van de POD-readers kunnen worden toegevoegd in de invoermodule, als laatste stap voor het verzenden van een readeraanvraag. Hier kan ook worden aangegeven hoeveel studenten de gedrukte versie mogelijkerwijs gaan bestellen of hoeveel docentexemplaren geleverd dienen te worden. Let op: wie docentexemplaren bestelt moet aan het begin van de invoer ook een Wbs-nummer van de capaciteitsgroep vermelden (na te vragen bij uw secretariaat). Bestelde readers worden binnen vijf werkdagen geleverd op een gewenst adres of kunnen worden afgehaald op één van deze afhaallocaties:

Vragen?

Bij problemen met invoeren, downloaden of bestellen van readers neem contact op met je readercoördinator of Vraag het de Bibliotheek.

Readercoördinatoren en contactpersonen op locatie

 FDR Arnolf van Asperen

020 525 4967

 FEB Geke Zijlstra

020 5254090

 FGW Esther ten Dolle  

06-46276429

 FGW Andrea Lekic

020 525 4413

 FMG Geke Zijlstra

020 5254090

FNWI Dyoke van Assum  

020 5256356

Gepubliceerd door  Bibliotheek van de UvA

26 juni 2017