Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

Een greep uit de DPC-producten

In de loop van zijn bestaan heeft het DPC veel producten ontwikkeld. Hieronder volgt een selectie.

Portals

Het DPC werkt in nationale en internationale samenwerkingsverbanden aan projecten die als resultaat een portal hebben, waarin informatie van de verschillende partners samenkomt. Het DPC zorgt dat de informatie centraal wordt opgeslagen en ter beschikking wordt gesteld.

logo OAPEN

OAPEN

In het Europese OAPEN-project is een initiatief gestart om te komen tot een duurzaam Open Access publicatiemodel voor wetenschappelijke boeken in de Geesteswetenschappen. In het project is de portal OAPEN Library ontwikkeld, een platform waarin boeken Open Access ter beschikking worden gesteld. Het DPC heeft de technische realisatie gedaan en verzorgt de hosting en beheer van het platform.

E-journals

Voor het publiceren van e-journals heeft het DPC een productiestraat ingericht waarin kopij vanuit Worddocumenten verwerkt wordt tot een online versie van het artikel in een XML-omgeving. Het DPC werkt samen met uitgevers zoals Amsterdam University Press (AUP) en Leiden University Press, maar ook met bijvoorbeeld NCB Naturalis en onderzoeksinstituten die verbonden zijn aan de Universiteit van Amsterdam. Hieronder volgt een selectie van de e-journals die door het DPC gehost worden.

Contributions to Zoology

Contributions to Zoology

Contributions to Zoology is een wetenschappelijk open access e-journal over zöologie en paleontology. Het e-journal wordt uitgegeven door NCB Naturalis. Het tijdschrift is opgericht in 1848 door het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra in Amsterdam. Het wordt sinds 1939 gepubliceerd door de Universiteit van Amsterdam, en sinds 2005 door de UvA en Naturalis samen. Vanaf jaargang 67 (1997) staan alle artikelen online. De gemiddelde Impact Factor van de afgelopen 5 jaar is 1.3.

Journal of Archeology in the low countries

Journal of Archaeology in the Low Countries (JALC)

Het Journal of Archaeology in the Low Countries (JALC) is een wetenschappelijk open access e-journal dat zich richt op archeologie in de Lage Landen (het Beneden-Rijn gebied). JALC wordt uitgegeven door Amsterdam University Press.

Het doel van JALC is het vergroten en verspreiden van de kennis van oude samenlevingen, hun verschillen en veranderingen door de tijd en hun relatie tot de natuurlijke omgeving. Het is bedoeld voor zowel de academische wereld, als hen die werkzaam zijn in de zogenaamde commerciële of contractuele archeologie.

JALC is het eerste e-journal in Nederland met verrijkte publicaties. Hierbij zijn de voor archeologie zo kenmerkende uitgebreide digitale documentatie, zoals beeldmateriaal van opgravingen, geografische informatie, tabellen en grafieken verwerkt in het artikel.

Journal of Sonic Studies

Sonic Studies

Het Journal of Sonic Studies is een halfjaarlijks open access e-journal dat wordt uitgegeven door Leiden University Press (LUP). Het is opgezet om een platform te bieden aan wetenschappers en kunstenaars die een bijdrage willen leveren aan het discours over geluid en de auditieve omgeving van mens en dier.

Het tijdschrift besteedt aandacht aan zowel de productie als de consumptie van geluid (inclusief muziek, noise en ‘stilte’) en richt zich specifiek op de culturele betekenis van geluid en het luisteren. In (hyper)tekstuele en audiovisuele bijdragen wordt de dynamische interactie tussen de auditieve omgeving, het sociaal-culturele milieu en de individuele luisteraar gepresenteerd en in kaart gebracht.

Tekstbanken

Digitale tekstuitgaven bieden tal van nieuwe mogelijkheden. Tekstcorpora zijn volledig en genuanceerd doorzoekbaar.

Justiz und NS-Verbrechen

Onder redactie van prof. dr. C.F. Rüter en dr. D.W. de Mildt is de prestigieuze serie Justiz und NS-Verbrechen verschenen, waarin de complete verzameling van Duitse na-oorlogse vonnissen betreffende nazi-misdrijven wordt gepubliceerd. Het DPC verzorgt de technische realisatie, Amsterdam University Press treedt op als uitgever.

De anatomische preparaten van Frederik Ruysch

De Nederlandse anatoom Frederik Ruysch (1638-1731) was indertijd in heel Europa beroemd om zijn anatomische preparaten. De gedetailleerde toelichtingen die Ruysch publiceerde in een reeks Thesauri Anatomici zijn in deze tekstbank te zien. Daarnaast wordt een representatieve selectie afbeeldingen uit de collectie menselijke preparaten getoond.

Onderzoeksdatabanken

De specifieke functionaliteit van een onderzoeksdatabank, het blijft maatwerk. Auteurs en organisaties kunnen gebruik maken van de expertise van het Digitaal Productiecentrum op dit gebied.

Cinema Context

Cinema Context bestaat uit vier collecties van gegevens die ons informeren over de totstandkoming van een filmvoorstelling: films, bioscopen, personen en bedrijven. De kern van Cinema Context bestaat in feite uit niet meer dan deze vier lijsten en hun dwarsverbanden. Met behulp van deze kerngegevens zijn netwerken en patronen in de filmcultuur te analyseren. Cinema Context levert pure informatie en bevat geen plaatjes.

John Locke’s Drafts for the Essay

Dr Paul Schuurman (Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft in een door NWO gesubsidieerd project een nieuwe editie van Drafts for the Essay gerealiseerd voor Oxford University Press. De online editie heet Digital Locke Project en is door het Digitaal Productiecentrum ontwikkeld in samenwerking met TAT Zetwerk.

Bijna alle manuscripten van de Britse filosoof John Locke (1632-1704) zijn herontdekt en worden gebruikt voor wat de definitieve teksteditie van zijn werk zal worden: de prestigieuze Clarendon Edition of the Works of John Locke. Het belangrijkste werk van Locke, het Essay Concerning Human Understanding (1689), wordt vergezeld van 3 banden (Drafts for the Essay) met materiaal dat samenhangt met het Essay.

Band III bevat de toevoegingen en wijzigingen voor de herdrukken van het Essay vanaf 1694 tot en met 1706, alsmede fragmenten en hoofdstukken die oorspronkelijk waren bestemd voor het Essay, maar daarin nooit zijn opgenomen. Al deze manuscripten zijn opgenomen in een digitale database in XML en worden gepresenteerd op deze website.

Digitale woordenboeken

Digitale woordenboeken bieden tal van extra zoekmogelijkheden in vergelijking met een gedrukte versie.

Latijn Nederlands Woordenboek

Woordenboek Latijn/Nederlands

Het DPC heeft de webversie van het succesvolle Woordenboek Latijn/Nederlands ontwikkeld. Het woordenboek is onder andere gericht op studenten en beroepsbeoefenaren die met Latijnse teksten in aanraking komen. Hugo Brandt Corstius scheef over de eerste druk in NRC-Handelsblad: 'De vertalingen zijn heerlijk fris en een verrukking om te lezen. (…) Wie in de Europese cultuur geïnteresseerd is, heeft een Latijns woordenboek nodig. Neem dan dat van Pinkster.' Het woordenboek is een uitgave van Amsterdam University Press.