Bibliotheek

Zoeken in CatalogusPlus

Lenerspas

UvA- en HvA-studenten

Studenten van de UvA en HvA gebruiken hun collegekaart als lenerspas.

UvA- en HvA-medewerkers

Medewerkers van de UvA en HvA gebruiken hun medewerkerskaart als lenerspas. 

Derden: publicaties lenen

lenerspas voor externe leners

Afbeelding lenerspas

Wie niet aan de UvA verbonden is maar wel publicaties uit de collectie van de Bibliotheek wil lenen, kan een lenerspas online aanvragen. De voorwaarden zijn:

  • u woont ten minste drie maanden aaneengesloten op een vast adres in Nederland, en
  • u heeft een geldig legitimatiebewijs.

Een lenerspas kost € 35 en is een jaar geldig. 
Een inzagepas kost € 10,00 en is geldig voor één week. Met deze pas kunt u materialen uit het magazijn aanvragen en raadplegen, maar niet lenen.

Na de aanvraag krijgt u bericht wanneer de lenerspas voor u klaarstaat. In de regel is dat na 2 werkdagen.

De pas is, op vertoon van een geldige collegekaart, een bewijs van inschrijving van het lopend studiejaar en een geldig legitimatiebewijs, gratis voor studenten van Nederlandse universiteiten, de Open Universiteit en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

De pas is, op vertoon van een recente salarisspecificatie en een geldig legitimatiebewijs, gratis voor medewerkers van Nederlandse universiteiten, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Hoger Kunstonderwijs in Amsterdam.

Op vertoon van uw geldige alumnipas van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV) en een geldig legitimatiebewijs is de bibliotheekpas eveneens gratis.

NB: Met een lenerspas of inzagepas heeft u geen thuistoegang tot de databases waarop de Bibliotheek geabonneerd is, hiervoor kunt u uitsluitend terecht op de publiekspc's

Lenen via uw eigen bibliotheek

Bent u lener bij een andere bibliotheek in Nederland en heeft u belangstelling voor een publicatie uit de UvA-bibliotheekcollectie? U kunt bij uw eigen bibliotheek een aanvraag indienen om de publicatie naar uw bibliotheek laten komen. Uw bibliotheek kan u informeren over de kosten die hieraan verbonden zijn. U heeft dan geen lenerspas van de UvA-bibliotheek nodig.

Derden: publicaties inzien

Met een inzagepas kunt u materialen uit het magazijn aanvragen en in een UvA-bibliotheek inzien, maar geen publicaties lenen (mee naar huis nemen). Een inzagepas kost € 10 en is een week geldig. Een inzagepas kunt u online aanvragen.

Derden: lenen bij meer dan één bibliotheek

Wilt u bij meerdere bibliotheken in Amsterdam lenen, dan kunt u een AdamNet-pas van € 45 per jaar kopen. Hiermee hebt u recht op een gratis lenerspas van de Bibliotheek van de UvA, de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), de Bibliotheek van de Vrije Universiteit (UBVU), het Centrum voor Wiskunde en Informatica, de Bibliotheek van Hogeschool InHolland Amsterdam/Diemen en de Bibliotheek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Verlenging

Twee maanden voordat de lenerspas verloopt ontvangt u een e-mail waarin staat hoe u uw pas kunt verlengen. Als betalend lener kunt ook bij de balie van de UB betalen met PIN.

UvA-studenten: verlengen gaat automatisch.

Wijzigen gegevens, verlies van externe lenerspas

Heeft u een ander (e-mail-)adres, telefoonnummer of moet uw tenaamstelling veranderd worden? U kunt de wijziging online aanvragen. 

Laat bij verlies of diefstal de externe lenerspas zo snel mogelijk blokkeren en vraag online een vervangende pas aan:

Een vervangende pas kost € 5, tenzij u een proces-verbaal van de politie kunt tonen.

Het bovenstaande geldt niet voor collegekaart en medewerkerskaart

Gepubliceerd door  Bibliotheek van de UvA

30 oktober 2018