Bibliotheek

Zoeken in CatalogusPlus

Lenen bij andere bibliotheken

Bibliotheek HvA

Met een geldige lenerspas, medewerkerskaart of collegekaart van de UvA kunt u zonder bijkomende kosten lenen bij de bibliotheek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Amsterdamse bibliotheken

Wilt u bij meerdere bibliotheken in Amsterdam lenen, dan kunt u een AdamNet-pas van € 45 per jaar kopen. Hiermee hebt u recht op een gratis lenerspas van de Bibliotheek van de UvA, de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), de Bibliotheek van de Vrije Universiteit (UBVU), het Centrum voor Wiskunde en Informatica, de Bibliotheek van Hogeschool InHolland Amsterdam/Diemen en de Bibliotheek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Andere bibliotheken

Als een boek of artikel niet bij de UvA of HvA beschikbaar is, kunt u gebruik maken van Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) om het uit een andere bibliotheek aan te vragen. Voor deze dienst heeft u een IBL-account nodig.

PiCarta

Publicaties uit andere bibliotheken vraagt u aan via PiCarta. In deze database vindt u de collecties van ruim 400 Nederlandse bibliotheken. Ook zijn artikelen uit een groot aantal tijdschriften opgenomen.

PiCarta is toegankelijk:

  • op pc’s binnen het UvA-domein, zonder in te loggen
  • op pc’s buiten het UvA-domein via www.picarta.nl, met inloggen.

Aangevraagde boeken worden gestuurd naar de bibliotheek waar u uw account heeft geopend. Artikelen krijgt u per e-mail of per post toegezonden.

De leentermijn van boeken die u via de UvA van een andere bibliotheek hebt geleend, kan niet worden verlengd.

Een IBL-account openen

Studenten en externen:
Op vertoon van een geldige lenerspas of collegekaart van de UvA kunt u een IBL-account openen bij een van de balies van de Bibliotheek. Indien u slechts PiCarta wilt raadplegen, is een nulaccount voldoende. Hiervoor hoeft u niet te betalen.
UvA-studenten ontvangen eenmalig een gratis deposito van € 12,-. Voor het ophogen van uw deposito kunt u zich wenden tot de balie van uw bibliotheek.
Het nummer van uw IBL-account is gelijk aan het nummer van de lenerspas, of het collegekaartnummer voorafgegaan door uva (zonder streepje of spatie).

Medewerkers:
Medewerkers van de UvA kunnen gratis een IBL-account openen:

Voor medewerkers is het nummer van het IBL-account gelijk aan het nummer op de medewerkerskaart links van de foto. Bij het openen van uw account kunt u zelf uw wachtwoord kiezen. Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u bij één van de bibliotheekbalies een nieuwe vragen.

IBL-accounthouders zijn gehouden aan het Reglement (pdf) voor eindgebruikers met een IBL-account.

Aanvragen bekijken en IBL-gegevens wijzigen

Onder de knop Mijn PiCarta kunt u via de tabs

  • uw IBL-aanvragen bekijken
  • uw attenderingen (SDI) bekijken en eventueel wijzigen
  • uw saldo (deposito status) bekijken
  • uw naam- en adresgegevens bekijken en uw e-mailadres wijzigen
  • uw wachtwoord wijzigen.

Attendering, nul-account

Uw IBL-account biedt de volgende extra mogelijkheden:

  • Het zoek- ofwel nulaccount. In dit geval zet u geen geld op uw account. U kunt dan geen IBL-aanvragen plaatsen, maar u heeft wel toegang tot PiCarta, zodat u in het bestand kunt zoeken en de attenderingsdienst kunt gebruiken.
  • Attendering per e-mail of rss. U meldt zich aan voor attendering op nieuw verschenen literatuur die aan de door u gestelde criteria voldoet. Tevens kunt u inhoudsopgaven ontvangen van door u zelf geselecteerde tijdschriften.

Kosten

De kosten voor documentleverantie worden na het indienen van een aanvraag direct van uw saldo afgetrokken. Voor boeken is dat het standaardbedrag voor één boekband; voor artikelen is het bedrag gebaseerd op het aantal opgegeven pagina's.

De werkelijke kosten kunnen na afhandeling van uw aanvraag in een enkel geval hoger uitvallen, bij voorbeeld in geval van levering van meer fotokopieën dan reeds vooraf zijn afgerekend.

Indien een aanvraag niet kan worden gehonoreerd, wordt het reeds afgetrokken bedrag automatisch teruggestort op het deposito van uw IBL-account.

Tarieven voor UvA-studenten met een IBL-account:

lenen van een monografie € 3,00 per band
kopieën van artikelen (1-10 pag.) € 3,00 per artikel
elke extra pagina € 0,30

Tarieven voor overige IBL-accounthouders:

lenen van een monografie € 6,50 per band
kopieën van artikelen (1-10 pag.) € 6,50 per artikel
elke extra pagina € 0,65

IBL-aanvragen buitenland

Voor het aanvragen van een boek of kopie uit het buitenland kunt u een verzoek indienen per mail of het daarvoor bestemde digitale formulier invullen. Het is noodzakelijk de bibliografische gegevens zo volledig mogelijk en duidelijk te vermelden.

Het door u gewenste boek wordt naar de bibliotheek gestuurd, het door u gewenste artikel wordt u toegezonden. In beide gevallen zullen de kosten worden geïnd van uw IBL-account. Het is dan ook noodzakelijk om in bezit te zijn van een IBL-account met voldoende saldo om van deze dienst gebruik te maken. Bij het indienen van de opdracht gaat u akkoord met de kosten.

Houdt u bij aanvragen uit het buitenland rekening met langere levertijden. Wij zijn afhankelijk van de medewerking van de bibliotheek in het buitenland. Niet alle buitenlandse bibliotheken lenen boeken per post uit. We kunnen dan ook niet garanderen dat een aanvraag gehonoreerd zal worden.

Bovenstaande voorwaarden gelden slechts voor IBL-accounthouders bij UB-GW.

Kosten:

 

 Lenen van een monografie in de EU

 € 20

 Lenen van een monografie buiten de EU

 € 25

 Kopieën van artikelen (1-10 pag.)

 € 12

 Elke extra pagina

 € 1,20

Online formulieren

Gepubliceerd door  Bibliotheek van de UvA

1 november 2018