Bibliotheek

Zoeken in CatalogusPlus

Scriptie publiceren

 

Het is mogelijk, en bij sommige faculteiten van de universiteit zelfs verplicht, om een scriptie niet alleen op papier maar ook online te publiceren. Dat gebeurt via UvA Scripties Online, een digitaal archief dat door de Bibliotheek van de UvA wordt beheerd en ervoor zorgt dat scripties online makkelijk te vinden zijn, bijvoorbeeld met Google.

Per faculteit verschillen de afspraken die gemaakt zijn omtrent het opnemen van scripties in UvA Scripties Online. Zo nemen niet alle faculteiten alle (bachelor)scripties op. Ook is het soms mogelijk om een scriptie onder embargo op te laten nemen (een periode waarin een scriptie nog niet digitaal toegankelijk is).

Met praktische vragen over opname van je scriptie in UvA Scripties Online kun je bij je eigen faculteit terecht. Vragen over auteursrecht op scripties worden elders op deze site beantwoord. 

Let op! Voordat je je scriptie inlevert voor plaatsing in UvA Scripties Online, verwijder alle persoonlijke informatie die je niet openbaar wilt maken (bijvoorbeeld een e-mailadres, telefoonnummer of huisadres).

 

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde kent een verplichting tot online openbaarmaking; hier kan slechts in uitzonderlijke gevallen van worden afgeweken.  Mocht er reden zijn om af te wijken van verplichte openbaarmaking, dient dit bij het inleveren van de scriptie met de docent besproken te worden

Type: bachelor- en masterscripties worden opgenomen

 • Verplicht openbaar: ja
 • Embargo: nee

Neem voor vragen contact op met de Onderwijsadministratie.

Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw)

Bij de Faculteit der Geesteswetenschappen moeten alle scripties verplicht worden ingeleverd via een online tool. Waar je je scriptie in moet leveren vind je op de studentensite  > [je opleiding] > A-Z > Afstuderen en buluitreiking > Scripties inleveren.

 • Type:
  - Bachelor: verplicht online inleveren, scripties worden niet openbaar gemaakt
  - Master: verplicht online inleveren, keuze tot openbaarmaking

 • Verplicht openbaar: nee
 • Embargo: mogelijk

Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)

Op dit moment worden scripties van de Faculteit der Geneeskunde niet structureel opgenomen in UvA Scripties Online.

 • Type: alleen masterscripties worden opgenomen
 • Verplicht openbaar: onbekend
 • Embargo: onbekend
 • Contact: mail naar Marjan Schumacher 

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG)

Bij de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen (uitgezonderd de opleidingen binnen domein Sociale Wetenschappen, zie onder) moeten scripties digitaal worden aangeleverd bij de onderwijsbalie van de studie. Waar je je scriptie in moet leveren vind je op de studentensite, onder de A-Z informatiepagina’s voor je studie, onder het kopje 'Scriptie' of 'Afstuderen' (bij Psychologie in de studentenhandleiding van de bachelor- en masterthese).

De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, met uitzondering van de opleidingen van de afdeling Psychologie, kent een verplichting tot online openbaarmaking voor de masterscripties; op verzoek van de student of docent kan daarvan worden afgeweken. Mocht er reden zijn om af te wijken van verplichte openbaarmaking, dan moet er een Verzoek opschorting openbaarheid scriptie worden ingediend bij de Examencommissie van de betreffende opleiding.

·         Type:
- Bachelor: verplicht (digitaal) inleveren via onderwijsbalie, scripties worden niet openbaar gemaakt
- Master: verplicht (digitaal) inleveren via onderwijsbalie, verplichte openbaarmaking met uitzondering van mastertheses voor de masters van Psychologie

·         Verplicht openbaar: bachelorscripties: nee; masterscripties: ja (met uitzondering van mastertheses voor de masters van Psychologie)

·         Embargo: mogelijk, met maximale periode van 5 jaar

Bij Sociale Wetenschappen moeten scripties ter archivering per e-mail in één pdf-bestand worden aangeleverd bij de onderwijsadministratie van de opleiding. Hoe je de scriptie moet aanleveren vind je op de studentensite, onder de A-Z informatiepagina’s van je opleiding, onder het kopje ‘Afstuderen’. Tijdens de afstudeerprocedure of bij het aanleveren van je scriptie kun je aan de onderwijsadministratie kenbaar maken of je je scriptie naast de archivering door de opleiding, ook opgenomen wilt zien in de openbaar toegankelijke UvA Scripties Online.

 • mw. P.A.M. (Paulien) Bosch

  Contactpersoon Scripties Online FMG

  P.A.M.Bosch@uva.nl | T: 0205257334

  Ga naar detailpagina

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI)

Naast UvA Scripties Online wordt bij FNWI gebruik gemaakt van Science in Progress. Alle studenten dienen hun scriptie eerst digitaal in te leveren via de FNWI Thesis Submit Wizard. De verwerking is afhankelijk van het door de opleiding gevoerde beleid. Gebruik daarom afhankelijk van de opleiding één van de volgende links:

Na controle van de ingeleverde versie door de supervisor komen de scripties in Science in Progress terecht. Daarna wordt in de meeste gevallen de scriptie ook in UvA Scripties Online opgenomen.

Per studierichting verschillen de gemaakte afspraken over opname van scripties in UvA Scripties Online. Zo geldt er bij Biologie, Biomedische Wetenschappen en Psychobiologie altijd een embargo en bij sommige studierichtingen bepaalt de supervisor of een scriptie in UvA Scripties Online wordt opgenomen.

 • Type: bachelor- en masterscripties worden opgenomen
 • Verplicht openbaar: verplicht online inleveren via Science in Progress, publicatie in Scripties Online is afhankelijk van de afspraken met de studierichting
 • Embargo: mogelijk; verschilt per studierichting
 • dhr. drs. G.H. (George) Meerburg

  Contactpersoon Scripties Online FNWI

  G.H.Meerburg@uva.nl | T: 0205256643

  Ga naar detailpagina

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Meer informatie over het digitaal inleveren van je scriptie bij FRG vind je hier. Op de pagina met Informatie per afdeling en scriptiecoördinatoren vind je nog aanvullende eisen over de scripties per studierichting.

 • Type: alleen masterscripties worden opgenomen
 • Verplicht openbaar: Nee
 • Embargo: mogelijk
 • Contact: mail naar  jb-fdr@uva.nl

Gepubliceerd door  Bibliotheek van de UvA

18 september 2018