Bibliotheek

Zoeken in CatalogusPlus

AuteursrechtInformatiePunt - voor studenten

Citeren

Het auteursrecht berust bij de maker van een werk. Dit betekent dat je onderdelen uit het werk van een ander niet zomaar in je scriptie of een paper mag gebruiken. De citaten behoren in de context van je verhandeling te passen en je moet de gebruikte bronnen vermelden. Citeren zonder bronvermelding heet plagiaat en is strafbaar.  In de regeling Fraude en Plagiaat Studenten lees je wat de UvA onder plagiaat verstaat en aan welke regels en gebruiken je je moet houden als je een werkstuk, paper of essay schrijft.

De regels voor citeren gelden ook voor het overnemen van een afbeelding of foto. Je mag een beeld overnemen om het te bespreken (met bronvermelding) maar gebruik als versiering is niet toegestaan.  Zie ook de Vuistregels voor het gebruik van beeld en geluid van SURF.

Op de website Auteursrechten in het hoger onderwijs van SURF vind je antwoord op veel gestelde vragen van studenten over gebruik van andermans werk. De vragen kun je verfijnen op Thema, bijvoorbeeld op Beeld en geluid of op Publicaties. Bij de meeste antwoorden kun je verder klikken naar meer of andere relevante informatie.

Bronvermelding

De manier waarop je naar bronnen verwijst, is afhankelijk van je opleiding. Elk vakgebied schrijft een bepaalde referentie- of citatiestijl voor.  Er bestaan duizenden citatiestijlen, de bekendste zijn APA (American Psychological Association), MLA (Modern Language Association) en Chicago (Chicago Manual of Style).

Citatiesoftware

Het handmatig aanpassen van referenties in het format van een bepaalde stijl, vereist nauwkeurigheid en kan tijdrovend zijn.  Door gebruik te maken van citatiesoftware bespaar je veel tijd. De UvA heeft een licentie voor de citatiesoftware van RefWorks en van Mendeley. Met de Word plug-in van een van deze programma’s zet je de referenties in je document moeiteloos om in de gewenste citatiestijl. De bibliotheek organiseert voor UvA-ers maandelijks een introductiecursus RefWorks

Auteursrecht op eigen werk

Wanneer je een scriptie of paper schrijft, ben je de maker en heb je auteursrecht. Je hoeft niets te doen om je werk auteursrechtelijk te beschermen.

Scriptie publiceren in UvA Scripties Online

Bij de meeste opleidingen wordt je scriptie opgenomen in de UvA-repository Scripties Online. Hiermee verlies je niet je auteursrecht en valt je werk niet automatisch in het 'publiek domein'.

Als anderen delen van je scriptie willen gebruiken, moeten ze toestemming vragen aan jou, tenzij zij je werk gebruiken onder een van de in de Auteurswet toegestane uitzonderingen, bijvoorbeeld citeren of kopiëren voor eigen gebruik.

Neem contact op met je eigen faculteit als je je scriptie (tijdelijk) niet openbaar wilt maken in UvA Scripties online.  Meer informatie over het publiceren van je scriptie.  

AuteursrechtInformatiePunt (AIP)

Deze pagina is onderdeel van het AuteursrechtInformatiePunt van de UvA. Daarin staan ook antwoorden op vragen van onderzoekers en docenten.

Gepubliceerd door  Bibliotheek van de UvA

10 augustus 2017