Bibliotheek

Zoeken in CatalogusPlus

AuteursrechtInformatiePunt - voor docenten

Algemeen

Als docent ben je afwisselend maker en (her)gebruiker van informatie. Je hebt te maken met specifieke regels die horen bij instellingen in het hoger onderwijs. Op de website van SURF en van de Federatie Auteursrechtbelangen vind je veel informatie over dit onderwerp.

Materiaal ter ondersteuning van het onderwijs

De Auteurswet bepaalt dat ten behoeve van het onderwijs gedeelten van een werk gebruikt mogen worden zonder dat eerst toestemming nodig is van de auteursrechthebbende.

Het gaat hier om korte overnames: uit niet-literaire boeken maximaal 10.000 woorden, maar niet meer dan 1/3 deel van het boek; uit tijdschriften, dagbladen of andere periodieken maximaal 8.000 woorden, maar niet meer dan een derde van de betreffende aflevering; uit literaire geschriften maximaal 2.500 woorden, of maximaal 100 regels poëzie, maar niet meer dan een tiende van het werk;  foto’s, illustraties, grafieken, tabellen en schema’s tellen voor 200 woorden en je mag hiervan maximaal 25 overnemen uit dezelfde publicatie.

 (Digitale) kopieën van deze korte overnames mogen in een digitale leeromgeving worden geplaatst, of verspreid onder de studenten die voor het onderwijs ingeschreven staan. Daarbij geldt de plicht van duidelijke bronvermelding.

Voor langere overnames moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de auteursrechthebbende. Dat geldt ook als het gaat om werk van collega's of van jezelf, wanneer je publicatie uitgegeven is en je de rechten hebt overgedragen.

Stichting PRO regelt de betaling aan de auteursrechthebbenden. Je meldt de opname van een lange overname via de webportal van PRO. Per faculteit zijn een relatienummer en inlogcode beschikbaar, neem hierover zonodig contact op met Hans Helffer.

Zie ook de Vuistregels voor het samenstellen van readers van SURF.

Readers Online

Readers Online is een dienst van de Bibliotheek om readers, syllabi en andere verplichte literatuur in digitale vorm aan te bieden aan studenten. Via Readers Online kun je zelf readers en syllabi invoeren, scans of eigen documenten uploaden via een invoermodule. Ontbrekende artikelen of hoofdstukken worden aangevuld door de Bibliotheek. Die zorgt ook voor een controle op de bibliografische gegevens en het auteursrecht.

Geluid- en beeldmateriaal

Geluid- en beeldmateriaal vallen ook onder het auteursrecht. Wil je audiovisueel materiaal van anderen plaatsen op een elektronische leeromgeving, dien je daarvoor gerechtigd te zijn.

Voor het afspelen van het werk van anderen in de les heb je geen toestemming nodig mits je de regels in acht neemt. Zie de Vuistregels voor het gebruik van beeld en geluid van SURF voor de globale regels voor (her)gebruik van audiovisueel materiaal in het onderwijs. Ga voor specifieke onderwerpen naar Veel gestelde vragen over (her)gebruik van beeld en geluid.

Rechtenvrij materiaal

Creative Commons (CC)

Materiaal dat door een maker onder een Creative Common-licentie is gepubliceerd, kan voor het onderwijs meestal zonder toestemming worden gebruikt. Naamsvermelding is wel altijd vereist. Een CC-symbool geeft een van de zes standaardlicenties aan die bepaalt welke rechten door de maker zijn voorbehouden.

Op Flickr Creative Commons en op Pixabay kun je foto’s zoeken die met een CC-licentie beschikbaar zijn gesteld.

Open Beelden is een open mediaplatform dat toegang biedt tot ca. 6.000 videobestanden met CC-licentie uit  (Nederlandse) audiovisuele collecties.

In de Vuistregels voor het vinden van werken met een licentie voor hergebruik (SURF) worden meer mogelijkheden genoemd om rechtenvrij materiaal te vinden.

Weblectures en Open Educational Resources (OER)

Voor informatie over weblectures en auteursrecht kun je terecht bij SURF. Bekijk de verrijkte kennisclips over uitgebreide onderwerpen als het hergebruik van bronnen en het beschikbaar stellen van weblectures.

Linken naar informatie op het web

Je mag zonder toestemming linken naar auteursrechtelijk beschermde werken die voor iedereen toegankelijk zijn en die legaal gepubliceerd zijn. Je mag deze werken ook zonder toestemming embedden zolang je de oorspronkelijke weergave van het werk niet verandert. Bij linken en embedden hoef je de bron niet te vermelden omdat de link direct naar de bron voert.

Scripties

Het auteursrecht van een scriptie of afstudeerverslag berust in beginsel bij de student. Wil je het anders dan moet je dat met de student overleggen. Een onderdeel van de toetscyclus is de controle van scripties op plagiaat. Wat er onder plagiaat wordt verstaan, lees je in de Fraude- en plagiaatregeling studenten UvA.   

AuteursrechtInformatiePunt (AIP)

Deze pagina is onderdeel van het AuteursrechtInformatiePunt. Daarin staan ook antwoorden op allerlei vragen van studenten en onderzoekers.

Gepubliceerd door  Bibliotheek van de UvA

10 juli 2017