Bibliotheek

Zoeken in CatalogusPlus

AuteursrechtInformatiePunt

logo HvA en UvA

Welkom bij het AuteursrechtInformatiePunt van de bibliotheken UvA en HvA

Mag je citeren uit andermans werk, of een op internet gevonden afbeelding gebruiken voor je scriptie of dissertatie? Wie heeft het auteursrecht op een ingeleverde scriptie of afgerond onderzoek? Waar moet je aan denken als je een artikel aanbiedt voor publicatie bij een uitgever? Wat is geoorloofd bij het samenstellen van een reader of ander onderwijsmateriaal?
In dit AuteursrechtInformatiePunt van de bibliotheken van de UvA en de HvA staan antwoorden op vragen van studenten, docenten en onderzoekers en links naar meer informatie.
Heb je andere vragen, neem dan contact op.

Wat houdt auteursrecht in het algemeen in?

Het recht van een auteur (een maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, bijvoorbeeld een boek, artikel, scriptie) of een andere rechthebbende om te bepalen hoe, waar en wanneer dit werk wordt openbaar gemaakt en vermenigvuldigd en het recht om auteursrecht over te dragen.
Auteursrecht wordt automatisch geregeld door de Auteurswet. De auteur hoeft niets te deponeren of te registreren. Ook het opnemen van het copyrightteken of de zin "All rights reserved" is niet nodig.

Hoe zit het met de overdracht van auteursrecht?

Als de maker een privé-persoon is, duurt auteursrecht tot 70 jaar na zijn dood; het recht gaat over op de erfgenamen. Als de maker een instelling is, duurt het auteursrecht tot 70 jaar na de eerste openbaarmaking van het werk.

Auteursrechten kunnen geheel of gedeeltelijk in licentie overgedragen worden, bijvoorbeeld aan een uitgever, of toekomen aan een werkgever.

Toestemming

De Auteurswet staat toe dat gedeelten van een werk gebruikt worden zonder dat er toestemming nodig is van de auteursrechthebbende, mits bepaalde regels in acht genomen worden. Voor gebruik van een werk buiten deze regels is altijd vooraf toestemming nodig van de maker/auteur. De maker kan dit verbieden of tegen een vergoeding toestaan.

Gepubliceerd door  Bibliotheek van de UvA

3 augustus 2016