Bibliotheek

Zoeken in CatalogusPlus

Projecten

Een overzicht van lopende projecten van de Bibliotheek

Deselectie en herplaatsing GW-collecties

In voorbereiding op de toekomstige verhuizing van de bibliotheek Geesteswetenschappen naar het Binnengasthuisterrein, is in 2013 het project Deselectie en herplaatsing GW-collecties opgestart. Het project beoogt de in open opstelling geplaatste collecties van Geesteswetenschappen gereed te maken voor de verhuizing. Het project bestaat uit 2 fasen:

Fase 1 Terugbrengen omvang collecties (afgesloten)

Om verhuizing naar een nieuwe locatie mogelijk te maken, moet de omvang van de collecties Geesteswetenschappen teruggebracht worden van  12,5 naar 6 kilometer. Deze fase is afgerond begin 2016. Het aantal banden in open opstelling is geslonken van ca. 505.000 banden eind 2013 naar ca. 280.000 banden begin 2016. Het merendeel van het materiaal is verplaatst naar het depot van de bibliotheek In Amsterdam Zuidoost (IWO).

Fase 2 Overstap naar een nieuw plaatsingssysteem (in uitvoering)

De huidige collectie van de bibliotheek Geesteswetenschappen bevindt zich op twee locaties (bibliotheek P.C. Hoofthuis en GW collecties UB) en is onderverdeeld in 34 subcollecties. Om het zoeken in deze collecties te vereenvoudigen én om nieuwe boeken en tijdschriften sneller en efficiënter te kunnen verwerken, is er voor gekozen om over te stappen op een nieuw plaatsingssysteem. De keuze is daarbij gevallen op het internationaal veel gebruikte systeem van de Library of Congress, de zognaamde Library of Congress Classification (LCC).  

Fase 2 is gestart eind april 2016. Alle nieuwe boeken en tijdschriften worden voorzien van een plaatsnummer op basis van LCC systematiek.

Op de locatie P.C. Hoofthuis in het omnummeren van de bestaande collecties inmiddels bijna afgerond.

Met de omnummering van de GW-collecties in de UB aan het Singel is op 1 februari 2017 gestart. Dit zal naar verwachting duren tot eind september 2017. Gedurende de omnummering is in de catalogus altijd het actuele plaatsnummer van een boek of tijdschrift te vinden. Boeken met een oud plaatsnummer blijven op hun oude plek tot ze omgenummerd zijn. 

Stand van zaken

Veelgestelde vragen 

 • mw. drs. W.J. (Wilma) Goossen

  Projectleider Deselectie en herplaatsing GW-collecties

  W.J.Goossen@uva.nl | T: 0205253027

  Ga naar detailpagina

Project Verkenning onderwijsrepository

De UvA overweegt met het oog op het bewaren en het op verschillende niveau’s open delen van onderwijsmateriaal een onderwijsrepository in te richten. Daarom is de Bibliotheek UvA/HvA begin 2017 een project Verkenning Onderwijsrepository gestart. Drie facultaire projecten hebben zich aangemeld als pilot. In dit rapport een overzicht van de resultaten van de verkenning tot nu toe (31 augustus 2017).

 • mw. drs. H.A. (Henriette) Reerink

  Projectleider Verkenning onderwijsrepository

  H.A.Reerink@uva.nl | T: 0205252332

  Ga naar detailpagina

UvA-view

UvA-view heeft als doel zicht te geven op het publicatielandschap van de Universiteit van Amsterdam (op verschillende organisatieniveaus) en inzicht te geven in het publicatiegedrag van individuele UvA-medewerkers. In UvA-view worden verschillende bronnen met betrekking tot publicaties van UvA-medewerkers aan elkaar gekoppeld en met state-of-the-art technieken geanalyseerd en gevisualiseerd. Het gaat daarbij onder meer om gegevens uit het universitaire onderzoeksregistratiesysteem Pure, Web of Science, Narcis, Google Scholar en de lokale bibliotheekcatalogus.

UvA-view heeft een experimenteel karakter en buiten het UvA-domein worden niet alle gegevens getoond.

 • dhr. drs. K.M. (Kasper) Abcouwer

  Contactpersoon UvA-view

  K.M.Abcouwer@uva.nl | T: 0205257199

  Ga naar detailpagina

Voorbereiding UB Binnenstad

Er worden voorbereidingen getroffen voor de opening van een nieuwe Universiteitsbibliotheek in de binnenstad. De bibliotheek vormt het hart van de Binnenstadscampus, waar de faculteit der Geesteswetenschappen zal worden gehuisvest.Het nieuwe bibliotheekpand vervangt de twee huidige binnenstadlocaties.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een ontwerp in het voormalige Zusterhuis en de Tweede Chirurgische Kliniek (BG13 en 14).

De Bibliotheek is verantwoordelijk voor de indeling en inrichting van het pand. Studenten en medewerkers van de faculteit en medewerkers van de Bibliotheek worden intensief betrokken bij de verschillende ontwerpfases en leveren hiermee hun bijdrage aan de best denkbare bibliotheek.

 • mw. M. (Marloes) van Wagtendonk MSc

  Contactpersoon Voorbereiding UB Binnenstad

  M.vanWagtendonk@uva.nl | T: 0205254610

  Ga naar detailpagina

Gepubliceerd door  Bibliotheek van de UvA

1 december 2017