Bibliotheek

Zoeken in CatalogusPlus

Projecten

Een overzicht van lopende projecten van de Bibliotheek

Project Verkenning onderwijsrepository

De UvA overweegt met het oog op het bewaren en het op verschillende niveau’s open delen van onderwijsmateriaal een leermiddelenrepository in te richten. Daarom is de Bibliotheek UvA/HvA begin 2017 een project Verkenning Onderwijsrepository gestart. Drie facultaire projecten hebben zich aangemeld als pilot. 

Het project heeft twee rapportages opgeleverd:

 • mw. drs. H.A. (Henriette) Reerink

  Projectleider Verkenning onderwijsrepository

  H.A.Reerink@uva.nl | T: 0205252332

  Ga naar detailpagina

UvA-view

UvA-view heeft als doel zicht te geven op het publicatielandschap van de Universiteit van Amsterdam (op verschillende organisatieniveaus) en inzicht te geven in het publicatiegedrag van individuele UvA-medewerkers. In UvA-view worden verschillende bronnen met betrekking tot publicaties van UvA-medewerkers aan elkaar gekoppeld en met state-of-the-art technieken geanalyseerd en gevisualiseerd. Het gaat daarbij onder meer om gegevens uit het universitaire onderzoeksregistratiesysteem Pure, Web of Science, Narcis, Google Scholar en de lokale bibliotheekcatalogus.

UvA-view heeft een experimenteel karakter en buiten het UvA-domein worden niet alle gegevens getoond.

 • dhr. drs. K.M. (Kasper) Abcouwer

  Contactpersoon UvA-view

  K.M.Abcouwer@uva.nl | T: 0205257199

  Ga naar detailpagina

Voorbereiding UB Binnenstad

Er worden voorbereidingen getroffen voor de opening van een nieuwe Universiteitsbibliotheek in de binnenstad. De bibliotheek vormt het hart van de Binnenstadscampus, waar de faculteit der Geesteswetenschappen zal worden gehuisvest.Het nieuwe bibliotheekpand vervangt de twee huidige binnenstadlocaties.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een ontwerp in het voormalige Zusterhuis en de Tweede Chirurgische Kliniek (BG13 en 14).

De Bibliotheek is verantwoordelijk voor de indeling en inrichting van het pand. Studenten en medewerkers van de faculteit en medewerkers van de Bibliotheek worden intensief betrokken bij de verschillende ontwerpfases en leveren hiermee hun bijdrage aan de best denkbare bibliotheek.

 • mw. M. (Marloes) van Wagtendonk MSc

  Contactpersoon Voorbereiding UB Binnenstad

  M.vanWagtendonk@uva.nl | T: 0205254610

  Ga naar detailpagina

Gepubliceerd door  Bibliotheek van de UvA

7 februari 2018