Bibliotheek

Zoeken in CatalogusPlus

Projecten

Een overzicht van lopende projecten van de Bibliotheek

Deselectie en herplaatsing GW-collecties

In voorbereiding op de toekomstige verhuizing van de bibliotheek Geesteswetenschappen naar het Binnengasthuisterrein, is in 2013 het project Deselectie en herplaatsing GW-collecties opgestart. Het project beoogt de in open opstelling geplaatste collecties van Geesteswetenschappen gereed te maken voor de verhuizing. Het project bestaat uit 2 fasen:

Fase 1 Terugbrengen omvang collecties (afgesloten)

Om verhuizing naar een nieuwe locatie mogelijk te maken, moet de omvang van de collecties Geesteswetenschappen teruggebracht worden van  12,5 naar 6 kilometer. Deze fase is afgerond begin 2016. Het aantal banden in open opstelling is geslonken van ca. 505.000 banden eind 2013 naar ca. 280.000 banden begin 2016. Het merendeel van het materiaal is verplaatst naar het depot van de bibliotheek In Amsterdam Zuidoost (IWO).

Fase 2 Overstap naar een nieuw plaatsingssysteem (in uitvoering)

De huidige collectie van de bibliotheek Geesteswetenschappen bevindt zich op twee locaties (bibliotheek P.C. Hoofthuis en GW collecties UB) en is onderverdeeld in 34 subcollecties. Om het zoeken in deze collecties te vereenvoudigen én om nieuwe boeken en tijdschriften sneller en efficiënter te kunnen verwerken, is er voor gekozen om over te stappen op een nieuw plaatsingssysteem. De keuze is daarbij gevallen op het internationaal veel gebruikte systeem van de Library of Congress, de zognaamde Library of Congress Classification (LCC).  

Fase 2 is gestart eind april 2016. Alle nieuwe boeken en tijdschriften worden voorzien van een plaatsnummer op basis van LCC systematiek.

Op de locatie P.C. Hoofthuis in het omnummeren van de bestaande collecties inmiddels bijna afgerond.

Met de omnummering van de GW-collecties in de UB aan het Singel is op 1 februari 2017 gestart. Dit zal naar verwachting duren tot eind september 2017. Gedurende de omnummering is in de catalogus altijd het actuele plaatsnummer van een boek of tijdschrift te vinden. Boeken met een oud plaatsnummer blijven op hun oude plek tot ze omgenummerd zijn. 

Stand van zaken

Veelgestelde vragen 

 • mw. drs. W.J. (Wilma) Goossen

  Projectleider Deselectie en herplaatsing GW-collecties

  W.J.Goossen@uva.nl | T: 0205253027

  Ga naar detailpagina

Digitalisering door Google

De UvA haakt aan bij de succesvolle samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek (KB) en Google, die 235.000 titels uit de collectie van de KB voor iedereen online toegankelijk hebben gemaakt. Tot 2017 zal Google 100.000 unieke, vaak eeuwenoude boeken van de bibliotheek van de UvA digitaliseren.

De boeken komen na digitalisering vrij beschikbaar via Google Books en via Delpher – de gezamenlijke toegang tot Nederlandse digitale boeken, kranten en tijdschriften die de KB en de UvA met andere partners hebben ingericht.

Dit project komt tot stand met steun van de Stichting Pica, een organisatie die wetenschappelijke en openbare informatievoorziening bevordert door onder meer het financieren van projecten. Informatie over de Stichting is te verkrijgen bij de secretaris.

Veelgestelde vragen over dit project

 • mw. M.J. (Martine) van den Burg

  Contactpersoon Digitalisering door Google

  M.J.vandenBurg@uva.nl | T: 0205253768

  Ga naar detailpagina

UvA-view

UvA-view heeft als doel zicht te geven op het publicatielandschap van de Universiteit van Amsterdam (op verschillende organisatieniveaus) en inzicht te geven in het publicatiegedrag van individuele UvA-medewerkers. In UvA-view worden verschillende bronnen met betrekking tot publicaties van UvA-medewerkers aan elkaar gekoppeld en met state-of-the-art technieken geanalyseerd en gevisualiseerd. Het gaat daarbij onder meer om gegevens uit het universitaire onderzoeksregistratiesysteem Metis, Web of Science, Narcis, Google Scholar en de lokale bibliotheekcatalogus.

UvA-view heeft een experimenteel karakter en buiten het UvA-domein worden niet alle gegevens getoond.

 • dhr. drs. K.M. (Kasper) Abcouwer

  Contactpersoon UvA-view

  K.M.Abcouwer@uva.nl | T: 0205257199

  Ga naar detailpagina

Voorbereiding UB Binnenstad

Er worden voorbereidingen getroffen voor de opening van een nieuwe Universiteitsbibliotheek in de binnenstad. De bibliotheek vormt het hart van de Binnenstadscampus, waar de faculteit der Geesteswetenschappen zal worden gehuisvest.Het nieuwe bibliotheekpand vervangt de twee huidige binnenstadlocaties.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een ontwerp in het voormalige Zusterhuis en de Tweede Chirurgische Kliniek (BG13 en 14). Dit ontwerp wordt nu aangevuld met een alternatief ontwerp voor de gehele Binnenstadscampus waarvan de nieuwe bibliotheek een onderdeel is. De komende tijd wordt er gewerkt aan dit ‘plan B’, daarna worden beide scenario’s voorgelegd aan de academische gemeenschap.

De Bibliotheek is verantwoordelijk voor de indeling en inrichting van het pand. Studenten en medewerkers van de faculteit en medewerkers van de Bibliotheek worden intensief betrokken bij de verschillende ontwerpfases en leveren hiermee hun bijdrage aan de best denkbare bibliotheek.

 • mw. M. (Marloes) van Wagtendonk MSc

  Contactpersoon Voorbereiding UB Binnenstad

  M.vanWagtendonk@uva.nl | T: 0205254610

  Ga naar detailpagina

Gepubliceerd door  Bibliotheek van de UvA

10 maart 2017